ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

IELTS 7.5

IELTS 7.5

ขอขอบคุณ อาจารย์และสถาบันฯ คะ ที่ทำให้ได้คะแนน IELTS ตามที่หวังไว้ ขอบคุณจริง ๆ คะ
มาริสา