ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

เฉลิมพล IELTS 6.5

IELTS 6.5

เรียน IELTSที่นี่แล้วทำให้รู้เทคนิคการทำข้อสอบ อาจารย์สอนดีมากครับ
เฉลิมพล