ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

หัสรียัน อามิน (ยัง) Y-MBA จุฬาฯ และ Y-MBA ม.เกษตรฯ

Y-MBA จุฬาฯ และ Y-MBA ม.เกษตรฯ

สำหรับผมแล้ว การได้มาเรียนในสถาบันฯ นี้ เปรียบเสมือนผมได้รับแสงสว่างนำทางสู่ MBA ของผมครับ
หัสรียัน อามิน (ยัง)