ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ทัศชัย ตั้งเสริมศักดิ์ (น้องชาย) Y-MBA KU

Y-MBA KU

กระชายมีเวลาเตรียมตัวแค่ 2 อาทิตย์เองยอมรับว่าถ้าไม่ได้เรียนที่นี่ก็คงสอบไม่ติดขอบคุณสถาบันนะครับ ที่นอกจากจะได้แนวข้อสอบและเทคนิคแล้วยังได้คำแนะนำและเพื่อนที่น่ารักอีก ด้วย
ทัศชัย ตั้งเสริมศักดิ์ (น้องชาย)