ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ภัทร์สรรพ์พร รอดนิลรัตน์ (น้องแพร) นิด้าภาคปกติ สาขาการตลาด

นิด้าภาคปกติ สาขาการตลาด

เรียน Eng กับ Gmat ที่สถาบัน คะ อาจารย์สอนรู้เรื่อง สอนสนุก ทำให้ไม่ตึงเครียด แล้วยังมี Trick ให้จำได้ง่ายทำให้รู้ว่า ต้องทำหรือฝึกและเน้นตรงส่วนไหน ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นคะ
ภัทร์สรรพ์พร รอดนิลรัตน์ (น้องแพร)