ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

สุพิชชา ศรีสุข (น้องไทร) TOEIC 700 คะแนน

TOEIC 700 คะแนน

ขอบคุณ The Bright Brain มาก ๆ นะคะ ที่ทำให้ได้ TOEIC 700 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมาก ๆ คะ
สุพิชชา ศรีสุข (น้องไทร)