ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

อรวรรณ ตุลยประวัติ (น้องออน) TOEIC 745 คะแนน

TOEIC 745 คะแนน

ตัวเองไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษมากนัก ซื้อหนังสือมาลองทำข้อสอบก็ยังไม่ได้คะแนนตามที่คาดไว้ เลยตัดสินใจมาเรียนที่ TheBrightBrain คะ ที่นี่อาจารย์จะให้เทคนิคในการทำข้อสอบทำให้ตอบได้ตรงจุด ทำได้เร็วขึ้นและตัดChoiceหลอกในข้อที่ทำให้ได้คะแนนเกินกว่าที่คิดไว้ ขอบคุณ TheBrightBrain มาก ๆ คะ
อรวรรณ ตุลยประวัติ (น้องออน)