ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ (น้องต้อง) Toeic 710 คะแนน

Toeic 710 คะแนน

มาเรียนที่ The Bright Brain แล้วทำให้ทำข้อสอบได้เร็วและถูกต้องขึ้นมากครับ อาจารย์สอนสนุก เข้าใจง่ายและมีเทคนิคในการทำข้อสอบที่ดีมากครับ
ถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ (น้องต้อง)