ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

คุณสรรพสิทธิ์ เชาวน์ชาติ การตลาด จุฬา ล่าสุด ปี 54

การตลาด จุฬา ล่าสุด ปี 54

อาจารย์สอนดี เข้าใจ เทคนิคเยี่ยม ตรงกับข้อสอบ โดยเฉพาะ part IQ แนะนำต้องมาเรียนไบร์ท เบรนครับ
คุณสรรพสิทธิ์ เชาวน์ชาติ