ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 770

อาจารย์มีเทคนิคพร้อมใช้ เพียงแค่ยอมรับ เข้าใจ เก็บไปใช้ ได้คะแนนเยอะแน่นอนครับ
กฤตพุทธิ คำบุญเรือง (น้องบู๊ซ)