ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 765 คะแนน

ไม่คิดว่าจะได้จริง ๆ ครับ
เฉลิมพล พุทธอำนวยพร (เต๋า)