ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

Toeic 700 คะแนน

อาจารย์น่ารัก สอนเก่ง และมีเทคนิคให้เราสามารถนำไปปรับใช้ตอนสอบได้คะ
วาริณี อ้นแดง