ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 720 คะแนน

TheBrightBrain เป็นสถาบันที่สอนได้เข้าใจและแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงคะ เมื่อก่อนตอนยังไม่เรียนทำให้ทำได้ช้าแต่พอเรียนแล้วรู้เทคนิคทำได้เร็วขึ้น และทำได้ถูกต้องแม่นยำขึ้นคะ
นิศาชล หงษ์สกุล (น้องน้ำ)