ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 755 คะแนน

การเรียนการสอนเข้าใจง่ายและได้เทคนิคในการทำข้อสอบ การตีโจทย์ข้อสอบเยอะมากครับ
ปภพธรรม บรรจง (น้องปิง)