ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC (Private)

ผมเรียน TOEIC (Private)ที่ The Bright Brain ครับ เมื่อเรียนแล้วทำให้สามารถต่อยอด และเรียนออกมา
ทำให้ได้คะแนน TOEIC เพิ่มขึ้นจริงๆ ขอบคุณสถาบัน เดอะ ไบรท์ เบรน ที่ทำให้ผม ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น
ขอบคุณมากครับ
พี่เม้น สมเกียรติ วัฒนศัพท์