ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC

จากประสบการณ์การเรียนที่อื่นมา นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหมื่นกว่าบาทแล้ว เรียนก็ยังไม่ได้ผลเหมือนไม่ได้อะไร สอบไปแล้วคะแนนไม่ดี จึงตัดสินใจเลือกมาเรียนที่ ไบรท์ เบรน อ.สอนดีและมีเทคนิค ทำให้ คะแนน TOEIC ที่ได้รับดีขึ้นมากค่ะ ได้คะแนน TOEIC 650 up จึงมั่นใจและจะกลับมาเรียนกับ The Bright Brain เพื่อพัฒนาตัวเอง ทุกปี
แน่นอนคะ
วันวิสาข์ เลหวนิช