ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 735

เลือกมาเรียนที่นี่ตอนแรก เพราะเห็นผลงานของคนอื่นๆ ที่ได้มาเรียนที่นี่ พอได้เรียนจริงๆก็รู้สึกประทับใจพี่ๆพนักงานทุกคนที่น่ารักมาก อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ทำให้เรามีเทคนิคในการทำข้อสอบได้ถูกต้อง และรวดเร็ว
ขอบคุณอาจารย์ และพี่ๆทุกคนมากครับ
คุณกิตติภัฏ ชิ้วนฤภัย