ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 850

เพื่อนหลายๆคนอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้ว แต่การเรียนกับ The Bright Brain จะช่วยลบข้อด้อยและพัฒนาให้ได้คะแนนมากขึ้น
ฐิติพงศ์ โสภาสัมฤทธิ์