ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 780

เป็นการเรียนแบบที่ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวมาก่อน เพราะที่นี่มีทุกอย่างเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่ต้องสอบ TOEIC โดยเฉพาะ.....และเน้นให้ทำแบบทดสอบเสมือนจริงในเวลาที่กำหนด บวกกับการสอนของอาจารย์ที่เข้มข้นและไม่น่าเบื่อ
ธิดาภา ปัทมโยธิน