ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 705

อาจารย์สอนดีมากครับ ทำให้ทำโจทย์ได้เร็ว
ปกติคิดว่าทำไม่ทันแต่พอเรียนที่ เดอะ ไบรท์ เบรน แล้วทำทันครับ
พศิน ถิรวาทนศิริ