ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส TOEIC (โทอิค) (สาขาบางมด) "Test of English for International Communication"

รับรองผล 700 คะแนน

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEIC สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน สายการบิน โรงแรม การปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่ต้องการผลสอบ TOEIC ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน

เนื้อหาที่เรียน

- Listening Test (สอนสดโดยอาจารย์ต่างชาติ ผลพลอยได้จะได้ Speaking)
- Reading Test & Grammar & Structure (สอนสดโดยอาจารย์คนไทย)

รายละเอียดหลักสูตร


- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 6-15คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,200 บาท (รวมค่าเอกสาร) 

ตารางเรียน


ตารางเรียน TOEIC สาขาบางมด


Section Day & Time Start – Finish Start – Finish
1.  
 
 
 
 
สอนครบทั้ง Grammar+Reading+Listening
 
 
SUN (13.30-17.30 น.)
รวมปูพื้น และ ตะลุยโจทย์
 
(สอนสดโดย อ.ไทย)
Part : Listening+Reading
+Grammar
 
 
พร้อมโปรโมชั่น ฟรี 2 ต่อ
 
ฟรีต่อที่ 1  INT. Grammar
(Pre-Toeic) 1 คอร์ส 
เลือกวันลงได้
 

ฟรีต่อที่ 2 Toeic (แรงส์)
ครบทั้งการอ่านและฟัง 200 ข้อ
รอบ SUN  ตะลุยโจทย์ 1 วัน
เลือกวันลงได้
 
**กรณีลงทะเบียน รอบ (C)
แถมฟรี! Toeic (แรงส์) รอบ Sun
ตะลุยโจทย์เพิ่มรวมเป็น 2 วัน

 
ค่าลงทะเบียน 7,200 บาท พร้อมสิทธิ์รับรองผล 1 ปี
 


 

 

May 1 - Jun 26,2016 (เปิด)
(รวมหยุด 22 พ.ค. 59)

May 8 - Jul 3 , 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 22 พ.ค. 59)

(*C) May 15 - Jul 10, 2016 (เปิด) 
(รวมหยุด 22 พ.ค. 59)

Jun 5 - Jul 31, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 17 ก.ค.59)

Jun 12 - Aug 7, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 17 ก.ค. 59)

(*C) Jun 19 - Aug 21, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 17 ก.ค.และ 14 ส.ค. 59)
Jul 3 -Sep 4,  2016 (เปิด)
(รวมหยุด 17 ก.ค. และ 14 ส.ค. 59)

Jul 10 - Sep 11, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 17 ก.ค. และ 14 ส.ค. 59)

(*C) Jul 24 - Sep 18, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 14 ส.ค. 59)

Aug 7 - Oct 2, 2016 (เปิด) 
(รวมหยุด 14 ส.ค. 59)

Aug 21 - Oct 9, 2016 (เปิด)

(*C) Aug 28 - Oct 16, 2016 (เปิด)

Sep 11 - Nov 6, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 23 ต.ค. 59)

Sep 18 - Nov13, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 23 ต.ค. 59)

(*C) Sep 25 -  Nov 20, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 23 ต.ค 59) 

Oct 9 - Dec 11, 2016 (เปิด) 
(รวมหยุด 23 ต.ค.และ 5 ธ.ค. 59)

Oct 16 - Dec 18, 2016 (เปิด)
(รวมหยุด 23 ต.ค. และ 5 ธ.ค. 59)

Settion Day & Time Start -Finish Start -Finish
2. สอนครบทั้ง
Grammar
+
Reading+Listening

 
 
Sun (13.30-17.30 น) สด อ.ไทย
&Tu&W (18.45-21.15 น.)

(DVD อ.ไทย+
สด อ.ต่างชาติ

2.5 สัปดาห์ จบคอร์ส

 


รวมปูพื้น และ
ตะลุยโจทย์

 
(สอน อ.ต่างชาติ และ
อ.ไทย)


 
 
พร้อมโปรโมชั่น ฟรี 5 ต่อ
  
ค่าลงทะเบียน
6,700 บาท
 พร้อมสิทธิ์รับรองผล
1 ปี

(รอบ TBM 2.1)

สมัครก่อน 24 เม.ย.
รับส่วนลด 1,000 บาท
คงเหลือ 6,700 บ. ทันที

* May 1-15,2016 (เปิด)

รายละเอียดการเรียน ดังนี้
วันอาทิตย์เรียน13.30-17.30 น. 
สอนสด โดยอ.ไทย
เรียนวันอา.ที่ 1,8,15 พ.ค.

วันอังคาร เรียน 18.45-21.15 น. 
DVD โดยอ.ไทย เรียน
วันอ. ที่ 3,10 พ.ค.

วันพุธ เรียน 18.45-21.15 น. 
สด โดยอ.ต่างชาติ เรียน
วัน พ. ที่ 4,11 พ.ค.

ฟรีต่อที่ 1 เรียนแกรมม่าเสริม 2,900 บ.
ฟรีดังนี้ รอบที่ INT BM (2.1)
วันอา.ที่ 1,8 พ.ค.เวลา
10.00 - 12.30 น.


ฟรีต่อที่ 2ทำโจทย์ จ. 16 พ.ค.
DVD โดย อ.ไทย (18.45-21.15 น.)
Part Reading

ฟรี ต่อที่ 3 ตลุยโจทย์ (แรงส์)
วันอ.ที่ 17 พ.ค. 59
(18.45-21.15 น.)
DVD โดย อ.ไทย
(ข้อ 101-200)Part Reading


ฟรี ต่อที่ 4 ตลุยโจทย์ (แรงส์)
วันพ.ที่ 18 พ.ค.59(18.45-21.15)
สด โดย อ.ต่างชาติ 
(ข้อ 1-100) Part Listening


ฟรี ต่อที่ 5 ตลุยโจทย์ (Strong) 200ข้อ
สอนสด โดยอ.ไทย
วันอาทิตย์  29 พ.ค. (10.30-17.30) 
(รอบ TBM 2.2)

สมัครก่อน 29 พ.ค.
 รับส่วนลด 500 บาท
คงเหลือ 6,700 บ. ทันที

*Jun 5-19, 2016 (เปิด)

รายละเอียดการเรียน ดังนี้
วันอาทิตย์เรียน13.30-17.30 น. 
สอนสด โดยอ.ไทย
เรียนวันอา.ที่ 5,12,19 มิ.ย.

วันอังคาร เรียน 18.45-21.15 น. 
DVD โดยอ.ไทย เรียน
วันอ. ที่ 7,14 มิ.ย

วันพุธ เรียน 18.45-21.15 น. 
สด โดยอ.ต่างชาติ เรียน
วัน พ. ที่ 8,15 มิ.ย.

ฟรีต่อที่ 1 เรียนแกรมม่าเสริม 2,900 บ.
ฟรีดังนี้ รอบที่ INT BM (2.2)
วันจ. ที่ 6,13 มิ.ย.เวลา
10.00 - 12.30 น.

ฟรีต่อที่ 2ทำโจทย์ จ. 20 มิ.ย.
DVD โดย อ.ไทย (18.45-21.15 น.)
Part Reading

ฟรี ต่อที่ 3 ตลุยโจทย์(แรงส์)
วันอ.ที่ 21 มิ.ย. 59
(18.45-21.15 น.)DVDโดย อ.ไทย
(ข้อ 101-200)Part Reading

ฟรี ต่อที่ ตลุยโจทย์(แรงส์)
วันพ.ที่ 22 มิ.ย.59(18.45-21.15)
DVD โดย อ.ต่างชาติ 
(ข้อ 1-100) Part Listening

ฟรี ต่อที่ 5 ตลุยโจทย์ (Strong) 200ข้อ
สอนสด โดย อ.ไทย
วันอาทิตย์ 26 มิ.ย. (10.30-17.30) 


Settion Day & Time Start -Finish Start -Finish
3. สอนครบทั้ง Grammar+Reading+Listening
 
 


Tu&W (18.45-21.15 น.)
DVD อ.ไทย+ สด อ.ต่างชาติ

รวมปูพื้น และ ตะลุยโจทย์
 
(สอนโดยอ.ไทยและ
สด อ.ต่างชาติ)


 
 
พร้อมโปรโมชั่น ฟรี 7 ต่อ
 

 
ค่าลงทะเบียน
6,200 บาท

 พร้อมสิทธิ์รับรองผล 1 ปี

(รอบ TBM 3.1)

สมัครก่อน 24 เม.ย. รับส่วนลด 500 บาท
คงเหลือ 5,700 บ. ทันที


*May 3-Jun 15(เปิด)

รายละเอียดการเรียนดังนี้ 
วันอังคาร เรียน 18.45 - 21.15 น.
DVD  โดย อ.ไทย เรียน
วัน อ.ที่ 3,10 พ.ค. 7,14 มิ.ย.

วันพุธ เรียน 18.45 - 21.15 น. 
สด โดยอ. ต่างชาติเรียนวัน พ.ที่
4,11พ.ค. 8,15 มิ.ย. 

ฟรีต่อที่ 1 เรียนแกรมม่าเสริม
2,900 บ. ฟรี

ดังนี้ รอบที่ INT BM (2.1)
--วันอาที่ 1, 8 พ.ค.เวลา 10.00-12.30 น.
และ จ.ที่ 2, 9 พ.ค.เวลา 18.45-21.15 น.

หรือ รอบที่ INT BM (2.2)
--วันอาที่ 5, 12 มิ.ย. เวลา 10.00-12.30 น.
และ จ.ที่ 6, 13 มิ.ย. เวลา 18.45-21.15 น.

หรือ รอบ INT BM (3.1)
--วัน อังคาร และ พุธ.เวลา 18.45-21.15 น.
เรียน อ.24, พ. 25, อ. 31 พ.ค. ,
1 มิ.ย.


ฟรี ต่อที่ 2 ตลุยโจทย์ (แรงส์)
วันอ.ที่ 17 พ.ค. 59 (18.45-21.15 น.)
DVD โดย อ.ไทย (ข้อ 101-200)

ฟรี ต่อที่ 3 ตลุยโจทย์ (แรงส์)
วันพ.ที่ 18 พ.ค.59 (18.45-21.15
DVD โดย อ.ไทย (ข้อ 1-100) Part Reading

ฟรี ต่อที่ 4 ตลุยโจทย์ (Strong) 200ข้อ
สอนสด โดยอ.ไทย
วันอาทิตย์  29 พ.ค. (10.30-17.30 น.
ฟรี ต่อที่ 5 ตลุยโจทย์ (แรงส์)
วันอ.ที่ 21 มิ.ย. 59 (18.45-21.15 น.)
DVD โดย อ.ไทย (ข้อ 101-200)

ฟรี ต่อที่ 6 ตลุยโจทย์ (แรงส์)
วันพ.ที่ 22 มิ.ย.59 (18.45-21.15
DVD โดย อ.ไทย (ข้อ 1-100) Part Reading

ฟรี ต่อที่ 7 ตลุยโจทย์ (Strong) 200ข้อ
สอนสด โดยอ.ไทย
วันอาทิตย์  26 มิ.ย. (10.30-17.30 น.TOEIC (แรงส์)

เนื้อ ๆ เน้น ๆ !!! ตามกระแสเรียกร้อง สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทำข้อสอบโดยเฉพาะ
คอร์ส TOEIC ตลุยโจทย์ (แรงส์) คอร์สนี้จะเป็นการตลุยโจทย์ขั้นเทพ  โดยเนื้อหาที่เรียนจะเป็นการทำข้อสอบเสมือนจริง 200 ข้อ
(ทั้ง Part Reading  และ Listening ) พร้อมการวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบ ขั้นเทพ  สุด สุด
 

Sec Day Date Time Branch Remark
B S1 Wed Apr 6, 2016 10.30 - 17.30 น. Bangmod Listening + Reading
B 16 Sun Apr 24, 2016 10.30 – 17.30 น. Bangmod Listening + Reading
B 21 Sun May 29, 2016 10.30 – 17.30 น. Bangmod Listening + Reading
B 25 Sun Jun 26, 2016 10.30 – 17.30 น. Bangmod Listening + Reading
B 30 Sun Jul 31, 2016 10.30 – 17.30 น. Bangmod Listening + Reading
B 35 Sun Sep 4, 2016  10.30 - 17.30 น. Bangmod Listening + Reading
ค่าลงทะเบียนคอร์สตลุยโจทย์ (แรงส์) Strong
เรียน สอนสด DVD
เรียนเป็นกลุ่ม มาก่อน 7 วัน เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
เรียนเป็นกลุ่ม เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
1 วัน 2,900 บ. 2,800 บ. 5,500  บ.  1,900 บ. 2,790  บ.
2 วัน 5,500 บ. 5,300 บ. 10,900 บ. R  2,700 บ. 4,990 บ.
3 วัน 7,500 บ. R 7,200 บ. R 15,900 บ. R 3,400 บ. 6,990 บ.
4 วัน 9,600 บ.R 9,200 บ. R 19,900 บ.R 4,900 บ. 8,690 บ. R
5 วัน 11,500 บ.R 10,900 บ. R 22,900 บ.R 5,400 บ. 9,890 บ. R
6 วัน 12,600 บ.R 11,500 บ. R 24,900 บ. R 6,900 บ. 10,790 บ. R

 

***หากเป็นนักศึกษาคอร์ส Toeic 
สามารถลงทะเบียนได้วันละ 900 บาท
ทั้งสอนสดและ DVD ในรอบที่เปิด***

  
 
 


การรับรองผล

รับรองผล 700 คะแนน