ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ (GMAT) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (MBA), และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางบริหารธุรกิจ เช่น Management, MIS (Chula), เป็นต้น สำหรับผู้ต้องการสอบเข้า จุฬาฯ (CU-BEST), ธรรมศาสตร์, นิด้า, เกษตรฯ, รามคำแหง, มศว. ประสานมิตร, มหิดล เป็นต้น สอนโดย ทีมอาจารย์ผู้สอน GMAT Genius by The Bright Brain

เนื้อหาที่เรียน

- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- วิเคราะห์บทความทางธุรกิจ
- การใช้เหตุผล / วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8 - 12 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน


ติดต่อ 
086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  


คอร์ส GMAT เพื่อสอบ MBA ทุกมหาวิทยาลัย


2 (GMAT)
 
Sat & Sun (สอนสด)
10.00-17.00 น.

A. Weera & A. Nith
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท


โปรโมรชั่น  รอบ GM -12
*ลงทะเบียนก่อน 2 มิ.ย. ลด 1,900 บ. เหลือ 6,000 บ.
*ลงทะเบียนวันที่ 3-16 มิ.ย. ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.


โปรโมรชั่น  รอบ GM -13
*ลงทะเบียนก่อน 9 มิ.ย. ลด 1,900 บ. เหลือ 6,000 บ.
*ลงทะเบียนวันที่ 10-23 มิ.ย. ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

( งดรวมโปรอื่่นๆ)
 
กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ

-วิชาเฉพาะ 1,9 นิด้าภาคปกติ 3/62 สอบ ส. 13 ก.ค.
-Cu-Best 3/62   สอบ อ. 21 ก.ค. 62
-Flex MBA นิด้า สอบ 9 ก.ย.
ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

--------------------------------------

enlightenedรอบ GM12- เรียน ส.และ อา
(เวลา 10.00-17.00 น.) สอนสด
เริ่ม อา. 23 มิ.ย.- อา. 7 ก.ค. 62 

(เรียน อา 23 มิ.ย. (DVD ปูพื้น) +  + ส. 29 มิ.ย. (สด) + อา. 30 มิ.ย (สด) + ส.6 ก.ค. 62  (สด) +
อา. 7 ก.ค (สด) 

**ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง
 
A. Weera &
A. Nith
heartรอบ GM13- เรียน ส.และ อา
(เวลา 10.00-20.00 น.) สอนสด
เริ่ม ส. 29 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62 

เรียน ส. 29 มิ.ย. 10.00-17.00 น. (สด)
+ ส. 29 มิ.ย.  (DVD) ปูพื้น 18.00-20.00 น.
+ อา. 30 มิ.ย. 10.00-17.00 น. (สด)
+ อา. 30 มิ.ย. (DVD) ปูพื้น 18.00-20.00 น
+ ส. 6 ก.ค.. 10.00-17.00 น. (สด)
+ ส. 6 ก.ค.. (DVD) ปูพื้น 18.00-20.00 น
+อา. 7 ก.ค. สด (10.00-17.00 น.)

ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง
4.  Private  (ส่วนตัว)

DVD&สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนที่สถาบัน
DVD (ปูพื้น) 16 ชม.=  8,900 บาท  ( ท่านเดียว หรือ ท่านแรก)

DVD (ปูพื้น) 16 ชม.& สอนสด 12 ชม. (ตลุยโจทย์) = 18,900 บ.

ท่านที่ 2 ขึ้นไป   ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท
A. Weera &
A. Nith
5.
 
Private  (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนที่สถาบัน 
ค่าเรียน  ท่านเดียว หรือ ท่านแรก

@ 20 ชม . = 18,900 บาท
@  30 ชม. = 26,900 บาท
 @ 40 ชม. = 33,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป  ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท
A. Weera &
A. Nith
 
 

การรับรองผล

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ