ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส IELTS (ไอเอล) (สาขาบางมด) "International English Language Testing System"

รับรองผล 6.5 คะแนน

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ IELTS สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า(ใน ประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ IELTS เพิ่มเติมได้ที่ www.ielts.com

เนื้อหาที่เรียน

- Speaking & Listening Test
- Reading & Writing Test

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 55 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-15 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 8,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน


IELTS
(ค่าลงทะเบียน  รวมค่าเอกสารแล้ว)
เตรียมสอบ IELTS เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ขอบเขตแนวข้อสอบ ประกอบด้วย Listening 30 นาที, Reading 60 นาที, Writing 60 นาที , Speaking 10-15 นาที
(อาจารย์คนไทยสอน Reading & Writing, Listening  ::  อาจารย์ต่างชาติสอน Speaking )
ทุกรอบรับ 
Central Gift Vouchers มูลค่า 200 บาท *** เมื่อสมัครเรียนก่อนเริ่มคอร์สเรียนอย่างน้อย    15 วัน
คอร์สเข้มข้น รับรองผล 6.5 คะแนนขึ้นไป 
Sec: 1
SAT  (14.30-17.30 น.)
สอนสด
Sec: 2
SUN (14.30-17.30 น.)
DVD
Sec: 3 ครบทุกส่วน
SAT-SUN (14.30-17.30 น.)
สอนสด + DVD
Part:  Speaking + Writing
(ส่วนของการพูดสอนโดย อ.ต่างชาติ)
ส่วนของการเขียน สอนโดย อ.ไทย
Part: Reading +Listening
(ส่วนของการอ่านและการฟัง)
สอนโดย อ.ไทย
Part:  Speaking + Writing
(ส่วนของการพูดสอนโดย อ.ต่างชาติ)
ส่วนของการเขียน สอนโดย อ.ไทย
Part: Reading +Listening
(ส่วนของการอ่านและการฟัง สอนโดย อ.ไทย)
ค่าลงทะเบียน 7,900 บ. ค่าลงทะเบียน 6,400 บ. ค่าลงทะเบียน 11,900 บ.
X ไม่รับรองผล X X ไม่รับรองผล X ♦ พร้อมสิทธิ์รับรองผล 1 ปี ♦
รอบเรียน รอบเรียน รอบเรียน

*Aug 23 – Oct 18, 2014 (เปิด)

*Sep 27 – Nov 29, 2014 (เปิด)
(รวมหยุด 25-26 ต.ค. 57 แล้ว)

*Nov 1, 2014 – Jan 10, 2015 (เปิด)
(รวมหยุด 27-28 ธ.ค. 57 แล้ว)
 
*Aug 24 – Oct 19, 2014 (เปิด)

*Sep 28 – Nov 30, 2014 (เปิด)
(รวมหยุด 25-26 ต.ค. 57 แล้ว)

*Nov 2, 2014 – Jan 11, 2015 (เปิด)
(รวมหยุด 27-28 ธ.ค. 57 แล้ว)
*Aug 23 – Oct 19, 2014 (เปิด)

*Sep 27 – Nov 30, 2014 (เปิด)
(รวมหยุด 25-26 ต.ค. 57 แล้ว)

*Nov 1, 2014 – Jan 11, 2015
(รวมหยุด 27-28 ธ.ค. 57 แล้ว)
Private(เรียนส่วนตัว) : เลือกวัน-เวลาเรียนได้ Private(เรียนส่วนตัว): ครบ 4 ส่วน 
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
สอนสด เรียนเฉพาะส่วนของการพูดและเขียน
กรณีเรียนคนเดียวหรือท่านแรก
          ค่าลงทะเบียน 29,900 บ.
(หากมีท่านต่อไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
สอนสด เรียนเฉพาะส่วนของการอ่านและการฟัง
กรณีเรียนคนเดียวหรือท่านแรก
ค่าลงทะเบียน 29,900 บ.
(หากมีท่านต่อไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
1.แบบสอนสด การพูด+เขียน
และ DVD การอ่าน+ฟัง
*กรณีเรียนคนเดียวหรือท่านแรก
ค่าลงทะเบียน 36,900 บ.
(หากมีท่านต่อไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
  DVD  เรียนเฉพาะส่วนของการอ่านและฟัง
กรณีเรียนคนเดียวหรือท่านแรก
ค่าลงทะเบียน 10,400 บ.
(หากมีท่านต่อไปชำระท่านละ 2,000 บ.
2.แบบสอนสด ทั้ง 4 ส่วน หรือแยกเฉพาะส่วนที่ต้องการเรียน
*กรณีเรียนคนเดียวหรือท่านแรก
15 ชม.  X ค่าลงทะเบียน  22,000 บ.
20 ชม.  X ค่าลงทะเบียน  27,500 บ.
30 ชม. ♦ ค่าลงทะเบียน  38,500 บ.
40 ชม. ♦ ค่าลงทะเบียน  47,000 บ.
50 ชม. ♦ ค่าลงทะเบียน  53,700 บ.
60 ชม. ♦ ค่าลงทะเบียน  57,000 บ.
(หากมีท่านต่อไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


การรับรองผล

รับรองผล 6.5 คะแนน