ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส TOEFL (โทเฟิล) (สาขาบางมด) "Test of English as a Foreign Language"

รับรองผล TOEFL iBT 80 คะแนน (550 คะแนน) 

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEFL สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า (ในประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ TOEFL เพิ่มเติมได้ที่ www.toefl.org

เนื้อหาที่เรียน

- Structure & Written Expression
- Reading Comprehension & Vocabulary
- Listening Comprehension
- Writing Essay
- Speaking

ตารางเรียน


TOEFL
(ค่าลงทะเบียน   รวมค่าเอกสารแล้ว) 

เตรียมสอบ TOEFL (CBT) และ (iBT)  เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก
ทั้งในและต่างประเทศทุกสาขาที่กำหนดให้ใช้ผลสอบ TOEFL แทนวิชาภาษาอังกฤษ
(อาจารย์คนไทยสอน  Structure , Written Expression& Reading Comprehension,
อาจารย์ต่างชาติสอน  Listening & Speaking )
Section Day & Time Start – Finish Lecturer
   
Private: ส่วนตัว
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ
 

แบบสอนสด ทั้ง 4 ส่วน
หรือแยกเฉพาะส่วนที่ต้องการเรียน

*กรณีเรียนคนเดียว หรือท่านแรก 

15 ชม.  X ค่าลงทะเบียน  22,000 บ.

20 ชม. X ค่าลงทะเบียน 27,500 บ.
แถมคอร์สแกรมม่าปูพื้น 1 คอร์ส

30 ชม. X ค่าลงทะเบียน 38,500 บ.
แถมคอร์สแกรมม่าปูพื้น 1 คอร์ส

40 ชม. X ค่าลงทะเบียน 47,000 บ.
แถมคอร์สแกรมม่าปูพื้น 1 คอร์ส

50 ชม. X ค่าลงทะเบียน 53,700 บ.
แถมคอร์สแกรมม่าปูพื้น 1 คอร์ส

60 ชม. X ค่าลงทะเบียน 57,000 บ.
แถมคอร์สแกรมม่าปูพื้น 1 คอร์ส

(หากมีท่านต่อไปชำระท่านละ 2,000 บ.)