ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

TU GET ปูพื้น พร้อมตลุยแนวข้อสอบจริง

รับรองผล 600 คะแนน สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

ภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่ประสงค์ เข้าเป้นนิสิตของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ โดยใช้การสอบ  TU-GET 


เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้น & ตลุยโจทย์ จากแนวข้อสอบจริง
- Structure

- Writing Ability (Error Identification)
- Vocabulary (นักศึกษาจะได้เทคนิคการเดาศัพท์)
   **Synonym --. 
    **Cloze Test ---. 
- Reading Comprehension 


รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 28 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 4-12 คน

ตารางเรียนทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 

Tel. 099-465-3936, 086-786-4394  Line @thebrightbrain


ตารางติว TU-GET 4/61, (สอบ 29เม.ย.61) , 5/61 (สอบ 27พ.ค.61) และรอบ 6/61 (24 มิ.ย. 61)
รับรองผล 600 สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

โปรโมชั่น รอบ tu-get-1 และ tu-get-2

รับส่วนลด 500 บ. เมื่อลงทะเบียนวันนี้-25 มี.ค เหลือเพียง 7,400 บ.
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน ทันสอบ 29 เม.ย., 27 พ.ค.
tu-get-1 ส.-อา
31 มี.ค-8 เม.ย.
(ดูเวลาเรียน-->)
ปูพื้น  เวลา 10.30-16.30 น. (DVD)
ส. 31 มี.ค. + 1 เม.ย. 61
ตลุยโจทย์  เวลา 10.00-17.00 (สด)
ศ.6 เม.ย. (วันจักรี)+ส.ที่ 7 เม.ย.+อา.ที่ 8 เม.ย. 61
tu-get-2
(N)
อ, พฤ.
13 มี.ค.-12 เม.ย.
(ดูเวลาเรียน-->)
ปูพื้น  เวลา 18.30-21.00 น. (DVD)
อ.13 มี.ค. + พฤ. 15 มี.ค. + อ. 20 มี.ค. + พฤ. 22 มี.ค.
ตลุยโจทย์  เวลา 18.30-21.30 น. (สด)
อ.27 มี.ค+พฤ. 29 มี.ค.+อ.3 เม.ย.+พฤ.5 เม.ย.+อ.10+พฤ. 12 เม.ย. + อ.24 เม.ย.+พฤ. 26 เม.ย. 61
     
โปรโมชั่น รอบ tu-ss-A,  tu-ss-B, tu-st-C 
รับส่วนลด 1,000 บ. เมื่อลงทะเบียนก่อน 12 พ.ค เหลือเพียง 6,900 บ.
รับส่วนลด 500 บ. เมื่อลงทะเบียนก่อน 13-19 พ.ค เหลือเพียง 7,400 บ.
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน ทันสอบ รอบ 6/61 อา.ที่ 24 มิ.ย.
tu-ss-A ส.-อา
26 พ.ค.-17 มิ.ย.
(เวลาเรียน-->)
 
ปูพื้น เวลา 10.30-16.30 น. (DVD)
ส.26 พ.ค. + อา. 27 พ.ค.
ตลุยโจทย์  เวลา 13.00-17.30 น. (สด)
ส.2 มิ.ย.+ อา.3 มิ.ย.+ส. 9 มิ.ย.+ อา 10 มิ.ย.+ส.16 มิ.ย. 
tu-ss-B ส.-อา
26 พ.ค.-17 มิ.ย.
(เวลาเรียน-->)
ปูพื้น  เวลา 10.30-16.30 น. (DVD)
ส.26 พ.ค. + อ. 29 พ.ค.(วันวิสาฯ)
ตลุยโจทย์  เวลา 13.00-17.30 น. (สด)
ส.2 มิ.ย.+ อา.3 มิ.ย.+ส. 9 มิ.ย.+ อา 10 มิ.ย.
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน ทันสอบ รอบ 6/61 อา.ที่ 24 มิ.ย.
tu-st-C ส.-อา
23มิ.ย.-7ก.ค.
(เวลาเรียน-->)
ปูพื้น  เวลา 10.30-16.30 น. (DVD)
ส. 23 มิ.ย.. +  อา. 24 มิ.ย. 61
ตลุยโจทย์  เวลา 10.00-17.00 (สด)
ส.30 มิ.ย.+อา. 1 ก.ค. + ส. 7 ก.ค.
Private สอนสด
เรียนส่วนตัว
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


การรับรองผล

รับรองผล 600 คะแนน (สอบไม่ผ่าน  เรียนฟรี***)
สอบถามเพิ่มเติม