ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

TU GET ปี 62 ปูพื้น พร้อมตลุยแนวข้อสอบจริง

รับรองผล 600 คะแนน สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

ภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่ประสงค์ เข้าเป้นนิสิตของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ โดยใช้การสอบ  TU-GET 


เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้น & ตลุยโจทย์ จากแนวข้อสอบจริง
- Structure+Grammar

- Writing Ability (Error Identification)
- Vocabulary (นักศึกษาจะได้เทคนิคการเดาศัพท์)
   **Synonym --. 
    **Cloze Test ---. 
- Reading Comprehension 


รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 28 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 4-12 คน

ตารางเรียน


ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 

Tel. 099-465-3936, 086-786-4394  Line @thebrightbrain


ตารางติว TU-GET  รับรองผล 600 สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***
เพิ่มรอบติว ทั้ง ส. และ อา. / รอบวันธรรมดา ตามคำเรียกร้อง!!!
รอบ  Tu-Get-Aฺ1  เพื่อสอบ TU-GET  รอบ 1 และ 2 ปี 62 เดือน ม.ค. และ ก.พ.

ลงทะเบียนก่อน 24 ธ.ค. 61 ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.
ลงทะเบียน 24 -31 ธ.ค.  61 ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
หลัง 31 ธ.ค. 61 ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น) 
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ TU-GET  ปี 62 
GET-Aฺ1 อา, ส.
10.00-17.00 น.
(6-20 ม.ค. 62)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
อา. 6 ม.ค. + ส. 12 ม.ค. 62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 อา 13 + ส. 19 + อา 20 ม.ค. 62
 
รอบ  Tu-Get-Aฺ2  เพื่อสอบ TU-GET  รอบ 1 และ 2 ปี 62 เดือน ม.ค. และ ก.พ.

ลงทะเบียนก่อน 24 ธ.ค. 61 ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.
ลงทะเบียน 24 -31 ธ.ค.  61 ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
หลัง 31 ธ.ค. 61 ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ TU-GET  ปี 62
GET-Aฺ2 วันเวลา
--->>>
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
อา. 6 ม.ค. + ส. 12 ม.ค. 62
ตลุยโจทย์ 18.30-21.30 น. (สด) 
 พ.16+พฤ.17+ศ.18+ส.19+จ.21+อ.22 ม.ค.
 
รอบ  Tu-Get-B1  เพื่อสอบ TU-GET  รอบ 1 และ 2 ปี 62 เดือน ม.ค. และ ก.พ.

ลงทะเบียนก่อน 31 ธ.ค. 61 ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.
ลงทะเบียน 1-5 ม.ค. 62 ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
หลัง5 ม.ค. 62 ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ TU-GET  ปี 62
GET-B1 วันเวลา
--->>
ปูพื้น  19.00-21.30 น. (DVD)
ศ.11+ส. 12+จ.14+อ. 15 ม.ค. 62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 อา 13 + ส. 19 + อา 20 ม.ค. 62
 
รอบ  Tu-Get-B1  เพื่อสอบ TU-GET  รอบ 1 และ 2 ปี 62 เดือน ม.ค. และ ก.พ.

ลงทะเบียนก่อน 31 ธ.ค. 61 ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.
ลงทะเบียน 1-5 ม.ค. 62 ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
หลัง5 ม.ค. 62 ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ TU-GET  ปี 62
GET-B2 วันธรรมดา
ตอนเย็น
--->>>
ปูพื้น  19.00-21.30 น. (DVD)
ศ.11+ส. 12+จ.14+อ. 15 ม.ค. 62
ตลุยโจทย์ 18.30-21.30 น. (สด) 
 พ.16+พฤ.17+ศ.18+ส.19+จ.21+อ.22 ม.ค

Private เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนส่วนตัว

สอนสด
 
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
Private เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนส่วนตัว

(DVD)
เรียนที่สถาบัน
เนื้อหาใน DVD จะประกอบด้วย
ปูพื้นฐาน Grammar + Structure
+ตลุยโจทย์แนวข้อสอบทุกมหาลัย
เช่น Cu-Tep, Tu-Get, NIDA, เกษตร ฯ


ค่าลงทะเบียน 14,900 บ. (32 ชม. )
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


การรับรองผล

รับรองผล 600 คะแนน (สอบไม่ผ่าน  เรียนฟรี***)
สอบถามเพิ่มเติม