ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส IELTS สาขาเมเจอร์รัชโยธิน (International English Language Testing System)

รับรองผล 6.5 คะแนน

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ IELTS สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า(ใน ประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ IELTS เพิ่มเติมได้ที่ www.ielts.com

เนื้อหาที่เรียน

เน้นเทคนิค (ทริค & Tip)  พิชิต   การสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ
- Speaking & Listening Test สอนสดโดย อ.ต่างชาติ
- Reading & Writing Test สอนสดโดย อ.ไทย

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 52 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 4-8 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 10,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

IELTS, สมัครสอบ IELTS, เรียน IELTS
IELTS
(ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท รวมค่าเอกสารแล้ว)
เตรียมสอบ IELTS เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ขอบเขตแนวข้อสอบ ประกอบด้วย Listening 30 นาที, Reading 60 นาที, Writing 60 นาที, Speeking 10-15 นาที
(อาจารย์คนไทยสอน Reading & Writing}  ::  อาจารย์ต่างชาติ Speeking & Listening Test)


ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 


โปรโมชั่น HOTโปร
Cash Back รับเงินสดคืน 18% เมื่อสมัครก่อนวันเรียน 18 วัน หรือดูโปรอื่นๆ ที่ 

http://www.thebrightbrain.com/promotion.php

Section

Day & Time

Start – Finish

Lecturer

3.2

 

IELTS

จ-อา.(ทุกวัน)
(10.00-17.00 น.)

 9 วันจบ
(10,900 บาท)

จ.ที่ 2 เม.ย  – อา.8  เม.ย. 61 (เต็ม)


รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส.31 มี.คอา 1 เม.ย 61(10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
5.2

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน 6 พ.ค.

IELTS

จ-อา.(ทุกวัน)
(10.00-17.00 น.)

 9 วันจบ
(10,900 บาท)

ศ. 25 พ.ค.- พฤ. 31 พ.ค. 61 (เหลือ 2 ที่)
 

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ พ.23+ พฤ. 24 พ.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
6.2


รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน 12 มิ.ย.

IELTS

จ, อ, พฤ., ศ
(13.00-17.30 น.)

 2.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

จ 2 ก.ค. - อ. 17 ก.ค. 61 (เปิด)
(รวมหยุด พ.4 + พ. 11 ก.ค.)


รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS)ปูแกรมม่า
 รอบ 30 มิ.ย.อา 1 ก.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya

7.1

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน 12 มิ.ย.

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

8 ก.ค. – 9 ก.ย.61 (เปิด)

(หยุด 29 ก.ค.,5,12 ส.ค. 61)

 

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 30 มิ.ย, อา 1 ก.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya

7.2


รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน 6 ก.ค

IELTS

จ-อา.(ทุกวัน)
(10.00-17.00 น.)

 9 วันจบ
(10,900 บาท)

พฤ. 26 ก.ค.- พ. 1 ส.ค. 61 (เปิด)

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS)ปูแกรมม่า

รอบ อ.24 + พ. 25 ก.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
8.1

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน 17 ก.ค

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

19 ส.ค. – 7 ต.ค.61 (เปิด)

(หยุด 16 ก.ย. 61)

 

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 4 ส.คอา 5 ส.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
8.2
รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน
7 ส.ค.

IELTS

จ,อ,พฤ.,ศ,.ส, 
(10.00-17.00 น.)

 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

จ. 27 ส.ค. - อ. 4 ก.ย. (เปิด)

(เรียน จ. 27+อ 28+พฤ. 30+ศ.31 ส.ค
+ส. 1 ก.ย. + จ. 3 + อ. 4 ก.ย.)

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS)ปูแกรมม่า

รอบ ส.25 + อา. 26 ส.ค. (10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
9.1

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน 27 ส.ค
 

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

23 ก.ย. – 25 พ.ย.61 (เปิด)

(รวมหยุด 14, 21, 26 ต.ค. 61)

 

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 15-16 ก.ย(10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
9.2

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน
28 ส.ค.

IELTS

จ,อ,พฤ.,ศ,.ส, 
(10.00-17.00 น.)

 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

จ. 17 ก.ย. -  อ. 25 ก.ย. (เปิด)

(เรียน จ. 17+อ 18+พฤ. 20+ศ. 21 ก.ย
+ส. 22 ก.ย. + จ. 24 + อ. 25 ก.ย.)

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 15-16 ก.ย(10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
10.1

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน 8 ต.ค.

IELTS

SUN

(10.00-17.00 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

4 พ.ย. - 23 ธ.ค. 61 (เปิด)

(รวมหยุด 9 ธ.ค. 61)

 

รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 27- อา. 28 ต.ค(10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
10.2

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน
9 ต.ค.

IELTS

จ,อ,พฤ.,ศ,.ส, 
(10.00-17.00 น.)

 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

จ. 29 ต.ค. -  อ. 6 พ.ย. 61 (เปิด)

(เรียน จ. 29 +อ 30 ต.ค.+พฤ. 1+ศ. 2 พ.ย
+ส. 3 พ.ย. + จ. 5 + อ. 6 พ.ย.)


รอบนี้ เรียนฟรี
 Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 27- อา. 28 ต.ค(10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
10.3

รับโปร cash back เงินคืน 18% เมื่อสมัครก่อน
6 พ.ย.

IELTS

จ,อ,พฤ.,ศ,.ส, 
(10.00-17.00 น.)

 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

จ. 26 พ.ย. -  4 ธ.ค. 61 (เปิด)

(เรียน จ. 26 +อ 27 พ.ย.+พฤ. 29+ศ. 30 พ.ย
+ส. 1 ธ.ค. + จ. 3 + อ. 4 ธ.ค.)


รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
 รอบ ส. 24- อา. 25 พ.ย(10.30-16.30)

A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya


7.
IELTS


Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
DVD
 
Part Reading( 12 ชม.) :1 ท่าน=5,400 บาท
Part Listening (15 ชม.): 1 ท่าน= 6,400 บาท

Part Reading +Listeing : 1 ท่าน= 10,400 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท
A. Sarinya
& A.Cholatarn

8.

IELTS 

 

Private: ส่วนตัว
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

ค่าลงทะเบียน สำหรับ ท่านเดียว หรือท่านแรก      

        @  15 ชม .  = 15,500 บาท

      @ 20 ชม.  = 20,500 บาท
        @  30 ชม   = 29,000 บาท
       @  40 ชม. = 38,000 บาท
       @  50 ชม.=  46,500 บาท 
     @ 60 ชม. = 57,000 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท

A.Cholatarn
&
A. Sarinya
&
A.Christopher
&
A. Michael (P)


 
 

การรับรองผล

รับรองผล 6.5 คะแนน