ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส INT. MATH FOR MATH & GMAT

INTENSIVE MATH FOR MATH & GMAT ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์เร่งรัด

วัตถุประสงค์

ฟื้นฟู ทบทวน หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแคลคูลัส เพื่อนำไปใช้ในการเรียนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับสูงกว่า เช่น GMAT, GMAT (CAT), GRE, SAT เป็นต้น

เนื้อหาที่เรียน

- เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม. 4 - 6

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 15 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-10 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>