ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส Grammar and Writing for TWE & Academics

เพิ่มทักษะการเขียนเพื่อสอบ Essay Writing TOEFL, IELTS, GRE, etc.

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบ Essay Writing TOEFL, IELTS, GRE, etc.

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 24 ชั่วโมง
- เรียนวันละ 3 ชั่วโมง, สัปดาห์ละ 2 วัน
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5- 6 คน
- วันเริ่มเรียน : สามารถเข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 6,400 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>