ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ (GMAT) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (MBA), และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางบริหารธุรกิจ เช่น Management, MIS (Chula), เป็นต้น สำหรับผู้ต้องการสอบเข้า จุฬาฯ (CU-BEST), ธรรมศาสตร์, นิด้า, เกษตรฯ, รามคำแหง, มศว. ประสานมิตร, มหิดล เป็นต้น สอนโดย ทีมอาจารย์ผู้สอน GMAT Genius by The Bright Brain

เนื้อหาที่เรียน

- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- วิเคราะห์บทความทางธุรกิจ
- การใช้เหตุผล / วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8 - 12 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน


ติดต่อ 
086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  


คอร์ส GMAT เพื่อสอบ MBA ทุกมหาวิทยาลัย


2 (GMAT)

สอนสด online
แบบ Live สด  
ถาม ตอบได้เลย
(เรียนได้ทุกที่)
 
เรียนทุกวันอาทิตย์
 (10.30-16.30 น.


A. Weera


-----------------------------------------
laughPro รอบนี้ (งดร่วมโปรฯอื่น)
*ลงทะเบียน ก่อน 18 ต.ค. 63
ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900  บ.

*ลงทะเบียน ตั้งแต่ 19-31 ต.ค. 
ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.

*ลงตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ)
กำหนดการสอบของ ม.อื่นๆ


-Cu-Best 4/63  สอบ 29 พย. 63
-Flex MBA นิด้า รอบ 1/64   29 พ.ย. 63 
-นิด้า วิชาเฉพาะ 1, 9 สอบ 16 ม.ค. 63
-Smart II รอบ 4-5 /63 เดือน พ.ย., ธ.ค.
-MBA ม.เกษตรฯ ปี 64 สอบ ม.ค. 64

ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ

--------------------------------------


enlightenedรอบ GM-ZA สอนสด
(เรียนได้ทุกที  แบบ Live สด)
เปิดไมค์ -ถามตอบได้เลย  
ด้วย App Zoom

 เรียนทุกวันอาทิตย์ 10.30-16.30 น.
(พัก 13.00-14.00 น.)

เรียน อา. ที่ 1- อา.ที่ 22 พ.ย. 63


ปูพื้นฐาน + ตลุยแนวข้อสอบจริง
A. Weera &
A. Nith
5.
 

Private  (ส่วนตัว) สอนสด

เลือกวัน-เวลาเรียนได้

มีเรียน 2 แบบ
1 แบบสอนสด เรียนที่สถาบัน 
หรือ แบบ Live สด ด้วย App Zoom
(เรียนที่ไหนก็ได้)
 ค่าเรียน ท่านเดียว หรือท่านแรก
@ 20 ชม . = 19,900 บาท
@  30 ชม. = 28,400 บาท
 @ 40 ชม. = 35,900 บาท

ท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บ.
 
A. Weera &
A. Nith
 
 

การรับรองผล

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ