ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส TOEIC (โทอิค) (รัชโยธิน) "Test of English for International Communication"

คอร์สเดียวเปรี้ยง ครบ จบทั้งปูพื้น และตลุยโจทย์  รับรอง 700 up

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEIC สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน สายการบิน โรงแรม การปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่ต้องการผลสอบ TOEIC ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน

เนื้อหาที่เรียน

- Listening Test (สอนสดโดยอาจารย์ต่างชาติ ผลพลอยได้จะได้ Speaking)
- Reading Test & Grammar & Structure
(ปูพื้นแกรมม่า การอ่าน พร้อมเทคนิคการเดาศัพท์ สอนสดโดยอาจารย์คนไทย)

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8-15คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 5,800/ 6,400,  / 7,400 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

toeic715thebrightbrain


Pro  ฟรี  Pre Toeic (online) มูลค่า 1,900 บ.
ฟรี ฟรี ฟรี Pre Toeic (online) มูลค่า 1,900 บ.


Pro ส่วนลด 10% เมื่อโชว์บัตรฯ
Pro Discount 10%
ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
 
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 

โปรโมชั่น Hot ..
https://www.thebrightbrain.ac.th/ 
https://www.thebrightbrain.ac.th/17289364/โปรโมชั่น-การชำระเงิน

คอร์สติว TOEIC (แนวใหม่) 2020 พร้อมแล้วคะ

 คอร์สเตรียมสอบ TOEIC 

_Updated  Version TOEIC 2020 (แนวใหม่)

 


คอร์สเดียวครบ  (ปูพื้นแน่น & ตลุยโจทย์) หมดห่วงเรื่องไม่มีพื้นฯ
สอนสด  โดย อ.ไทย & อ.ฝรั่ง

 พร้อมรับ Pro 3 ต่อ
ต่อที่ 1  เลือกรับ Pro ลด 25%  (เหลือ 5,550 บ.) 
             (เมื่อลงทะเบียนก่อนวันเรียนอย่างน้อย 5 วัน)
             หรือ Pro ลด 10% (เหลือ 6,660 บ.)
ต่อที่ 2  รับฟรี Pre Toeic (แบบฝึกหัด โทอิคออนไลน์) 
             มูลค่า 1,900 บ. ฟรี (เมื่อสมัครก่อน 31 ธ.ค. 62)
ต่อที่ 3 รับรองผล 700 Up (สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***)

รอบ/Sec

วัน-เวลา

ระยะเวลา

การเรียน

Sec 1

ส. และ อา.
(10.30-16.30 น.)

6 วัน / 3 สัปดาห์จบ

สอนสด

Sec 2

เรียนเฉพาะ วัน ส.
(10.30-16.30 น.)

6 วัน / 6 สัปดาห์จบ

สอนสด

Sec 3

เรียนเฉพาะ วัน อา.
(10.30-16.30 น.)

6 วัน / 6 สัปดาห์จบ

สอนสด

Sec 4

เรียน จ. & อ. 
(18.30-21.00 น.)

12 วัน / 6 สัปดาห์จบ

สอนสด

Sec 5 เรียน วันอา.
(10.30-16.30 น.)
+จ.+อ.
(18.30-21.00 น.)
12 วัน/ 3 สัปดาห์จบ สอนสด

 คอร์สเตรียมสอบ Update TOEIC 2020 (แนวใหม่)
ตารางเรียน TOEIC คอร์สเดียวครบ (ปูพื้น & ตลุยโจทย์) 
---
หมดกังวลเรื่องไม่มีพื้นฐาน----
Day & Time / Section Start – Finish Note
TOEIC
(Sec 1)


เรียน ส. และ อา.
(10.30-16.30 น.)  
(3 สัปดาห์จบ)


รวมปูพื้น และตลุยโจทย์


10.30-13.00 น.
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)

ลงก่อนวันเริ่มเรียน
อย่างน้อย 5 วัน
ลด 25% 
เหลือ 5,550 บ.
ค่าเรียนปกติ 7,400 บ.
คอร์สรับรองผล 700 up

คอร์สเตรียมสอบ
update TOEIC ปี 2020 แนวใหม่*Sec 1-A 
เรียน Jan 11 - Jan 26, 2020 (เต็ม) 

*Sec 1-B 
เรียน Jan18 - Feb 2, 2020 (เต็ม)

*Sec 1-C
เรียน Jan 25 - Feb 16,2020 (เปิด)
(รวมหยุด 8-9 ก.พ. 63 แล้ว)

*Sec 1-D
เรียน Feb 1 - 23, 2020 (เปิด)
(รวมหยุด 8-9 ก.พ. 63 แล้ว)
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน


: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan
TOEIC
(Sec 2)


เรียนทุกวันเสาร์ 
(10.30-16.30 น.)
(6สัปดาห์จบ)

รวมปูพื้น และตลุยโจทย์
 
10.30-13.00 น. 
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)

ลงก่อนวันเริ่มเรียน
อย่างน้อย 5 วัน
ลด 25% 
เหลือ 5,550 บ.
ค่าเรียนปกติ 7,400 บ.
 คอร์สรับรองผล 700 up

คอร์สเตรียมสอบ
update TOEIC ปี 2020 แนวใหม่


*Sec-2A
เรียน Jan 11- Feb 22, 2020 (เต็ม)
(รวมหยุด 8 ก.พ. 63 แล้ว)

*Sec 2B
เรียน Jan 18 - Feb 29, 2020 (เต็ม)
(รวมหยุด 8 ก.พ. 63 แล้ว)

*Sec 2C
Jan 25 - Mar 7, 2020 (เปิด)
(รวมหยุด 8 ก.พ. แล้ว)
 
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

 
TOEIC
(Sec 3)


เรียนทุกวันอาทิตย์
(10.30-16.30 น.)


(6สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์
 
10.30-13.00 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)


 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

ลงก่อนวันเริ่มเรียน
อย่างน้อย 5 วัน
ลด 25% 
เหลือ 5,550 บ.
ค่าเรียนปกติ 7,400 บ.
คอร์สรับรองผล 700 up

คอร์สเตรียมสอบ
update TOEIC ปี 2020 แนวใหม่

 
*Sec 3A
เรียน Jan 12 - Feb 23, 2020 (เต็ม)
(รวมหยุด 9 ก.พ. 63 แล้ว)

*Sec 3B
เรียน Jan 19 -Mar 1, 2020 (เต็ม)
(รวมหยุด 9 ก.พ. 63 แล้ว)

*Sec 3C
เรียน Jan 26 - Mar 8, 2020 (เปิด)
(รวมหยุด 9 ก.พ. 63 แล้ว)

ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan
TOEIC
(Sec 4)


เรียน ทุกวัน จ. และ อ.
(18.30-21.00 น.)

(6 สัปดาห์จบ)
(สอนสด 
โดย อ.ไทย & อ.ฝรั่ง) 
ลงก่อนวันที่ 7 ม.ค. 63
ลด 25% 
เหลือ 5,550 บ.
ค่าเรียนปกติ 7,400 บ.
คอร์สรับรองผล 700 up

คอร์สเตรียมสอบ
update TOEIC ปี 2020 แนวใหม่


(Sec 4)
เรียน จ. 13 ม.ค. – อ. 3 มี.ค. 63 (เต็ม)
(รวมหยุด จ. 3 - อ. 11 ก.พ. แล้ว)

เรียนทุกวัน จ. และ อ. 18.30-21.00  น.

ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan
TOEIC
(Sec 5)


เรียน วันอา.
(10.30-16.30 น.
+วัน จ. และ อ.
(18.30-21.00 น.)

(3 สัปดาห์จบ)
(สอนสด 
โดย อ.ไทย & อ.ฝรั่ง) 
ลงก่อนวันที่ 11 ก.พ. 63
ลด 25% 
เหลือ 5,550 บ.
ค่าเรียนปกติ 7,400 บ.
คอร์สรับรองผล 700 up

คอร์สเตรียมสอบ
update TOEIC ปี 2020 แนวใหม่


(Sec 5)
เรียน 16 ก.พ.. – อ. 3 มี.ค. 63 (เปิด)
 

ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan
DVD (15 ชม.) อ. ไทย

สอนในส่วน
(R) Part Grammar
และReading

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
 ค่าลงทะเบียน 7,900 บ.
(หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่่านละ 2,000 บ.


(ไม่รับรองผล)


เรียนทั้งหมด ุ6 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชม.
(R) เนื่อหาประกอบด้วย
การปูพื้นแกรมม่า เทคนิคการเดาศัพท์
และ การอ่าน พร้อมตลุยโจทย์
ข้อสอบ 101-200ข้อ (Part Reading)
พร้อมวิเคราะห์แนวข้อสอบแบบใหม่

*แถมฟรี ตลุยโจทย์ (Strong)
ครบทุกส่วน 200 ข้อ เพ่ิม1 วัน
(R=Structure&Grammar&Reading
Asst Prof.      
Dr. Nottakrit
(Structure &Grammar
 & Reading)

 
DVD (9 ชม.) อ. ไทย

สอนในส่วน
(L) Part Listening

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
 ค่าลงทะเบียน 3,900 บ.
(ไม่รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม.

(L=Listening)
A. Pirada
(ปูพื้นฐาน Listeing
พร้อมรีวิวข้อสอบในส่วนของการฟัง)

หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 500 บาท
DVD (24 ชม.) อ.ไทย

สอนในส่วน
(R) Part Grammar
และReading
(L) Part Listening

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
(L)+(R) ค่าลงทะเบียน
11,400 บ. (รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 6 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชม.
(R) เนื่อหาประกอบด้วย
การปูพื้นแกรมม่า,เทคนิคเดาศัพท์
และ Reading พร้อมตลุยโจทย์
ข้อสอบ 101-200ข้อ
(R=Structure&Grammar&Reading

เรียนส่วนของการฟังทั้งหมด
3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม.
(L=Listening)

*แถมฟรี ตลุยโจทย์ (Strong) 
ครบทุกส่วน 200 ข้อ เพ่ิม 2 วัน
Asst Prof.      
Dr. Nottakrit
(Structure &Grammar & Reading)

และ 
A. Pirada
(ปูพื้นฐาน Listeing
พร้อมรีวิวข้อสอบในส่วนของการฟัง)หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท
Private: ส่วนตัว (สอนสด)
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสดทั้ง
อ.ไทยและต่างชาติ
ค่าเรียนท่านแรก หรือท่านเดียว

1 ท่าน @  15 ชม . = 15,500 บาท
1 ท่าน @ 20 ชม. = 19,900 บาท
1 ท่าน @  30 ชม . = 29,000 บาท
1 ท่าน @  40 ชม. = 38,000 บาท
1 ท่าน @  50 ชม.=  46, 500 บาท
1 ท่าน @ 60 ชม.  = 54,000 บาท
หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บ.
 
คอร์ส TOEIC ตลุยโจทย์ (แรงส์) คอร์สนี้จะเป็นการตลุยโจทย์ขั้นเทพ  โดยเนื้อหาที่เรียนจะเป็นการทำข้อสอบเสมือนจริง 200 ข้อ
(ทั้ง Part Reading  และ Listening ) พร้อมการวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบ ขั้นเทพ
 สุด สุด 

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
 
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://line.me/R/ti/p/@thebrightbrain
Sec Day Date Start – Finish หมายเหตุ 
2020-2(A) Sun Feb 2, 2020 10.30-17.00 น.
Listening + Reading
2020-2(B) Sat Feb 29, 2020 10.30-17.00 น.
Listening + Reading
2020-3 Sun Mar 22,2020 10.30-17.00 น. Listening + Reading
         
 
 
 

 
 

การรับรองผล

รับรองผล 700 คะแนน