ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส ECONS

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมสอบเข้าปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์ (M.Econs.), เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เนื้อหาเข้มข้นทั้ง เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro) และครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไป และสถิติ (Math & Statistics)

เนื้อหาที่เรียน

เนื้อหาเข้มข้นทั้ง เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro) และครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไป และสถิติ (Math & Statistics)

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 18ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 4-8 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน10,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  


         
วิชา Sec Day-Time Start - Finish Lecturer
ECONS 1 Tue
18.00-21.00
Aug 23 - Sep 27, 2016
Aug 30 -Oct 4, 2016
Sep 6 - Oct 11, 2016
Sep 13 - Oct 18, 2016
Sep 20 - Oct 25, 2016
Sep 27 -  Nov 1, 2016
Oct 4 - Nov 8,2016
Oct 11 - Nov 15, 2016
Oct 18 - Nov 22, 2016
Oct 25- Nov 29, 2016
Nov 1 - Dec 6, 2016
Nov 8 - Dec 13, 2016
Nov 15 - Dec 20, 2016
Nov 22- Dec 27, 2016
A. Pratheep
ECONS 2 Sat     Aug 6 - Sep 10, 2016
Aug 13 - Sep 17, 2016
Aug 20 - Sep 24, 2016
Aug 27 - Oct 1,2016
Sep 3 - Oct 8, 2016
Sep 10 - Oct 15, 2016
Sep 17 - Oct 22, 2016
Sep 24 - Oct 29, 2016
Oct 1 - Nov 5, 2016
Oct 8 - Nov 12, 2016
Oct 15 - Nov 19, 2016
Oct 22 - Nov 26, 2016
Oct 29 - Dec 3, 2016
Nov 5 - Dec 10, 2016
Nov  12 - Dec 17, 2016
Nov 19 -Dec 24, 2016
A.Pratheep
Private (สอนสด) 3 เลือกเวลาเรียนได้ 1 ท่าน @  20 ชม . =
18,900 บาท
1 ท่าน @  30 ชม. =
26,900 บาท
ท่านที่ 2 เป็นต้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท

วิชา Sec Day-Time Start - Finish Lecturer
ECONS 1 Tue
18.00-21.00
Aug 23 - Sep 27, 2016
Aug 30 -Oct 4, 2016
Sep 6 - Oct 11, 2016
Sep 13 - Oct 18, 2016
Sep 20 - Oct 25, 2016
Sep 27 -  Nov 1, 2016
Oct 4 - Nov 8,2016
Oct 11 - Nov 15, 2016
Oct 18 - Nov 22, 2016
Oct 25- Nov 29, 2016
Nov 1 - Dec 6, 2016
Nov 8 - Dec 13, 2016
Nov 15 - Dec 20, 2016
Nov 22- Dec 27, 2016
A. Pratheep
ECONS 2 Sat     Aug 6 - Sep 10, 2016
Aug 13 - Sep 17, 2016
Aug 20 - Sep 24, 2016
Aug 27 - Oct 1,2016
Sep 3 - Oct 8, 2016
Sep 10 - Oct 15, 2016
Sep 17 - Oct 22, 2016
Sep 24 - Oct 29, 2016
Oct 1 - Nov 5, 2016
Oct 8 - Nov 12, 2016
Oct 15 - Nov 19, 2016
Oct 22 - Nov 26, 2016
Oct 29 - Dec 3, 2016
Nov 5 - Dec 10, 2016
Nov  12 - Dec 17, 2016
Nov 19 -Dec 24, 2016
A.Pratheep
Private (สอนสด) 3 เลือกเวลาเรียนได้ 1 ท่าน @  20 ชม . =
18,900 บาท
1 ท่าน @  30 ชม. =
26,900 บาท
ท่านที่ 2 เป็นต้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท