ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส ECONS

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมสอบเข้าปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์ (M.Econs.), เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เนื้อหาเข้มข้นทั้ง เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro) และครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไป และสถิติ (Math & Statistics)

เนื้อหาที่เรียน

เนื้อหาเข้มข้นทั้ง เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro) และครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไป และสถิติ (Math & Statistics)

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 18ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 4-8 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน10,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>