ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

BBSL-All Skill

ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

เข้มข้นทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนา (Listening & Speaking & Reading & Writing) ภาษาอังกฤษ กับอาจารย์คนไทย และอาจารย์เจ้าของภาษา (Native) ครอบคลุมทุกส่วนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานและธุรกิจ

เนื้อหาที่เรียน

เข้มข้น ทุกส่วนสนทนา พร้อมด้วยการเสริมทักษะการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) คำศัพท์ (Vocabulary) และไวยากรณ์ (Grammar) เพื่อใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันทั่วไป และในงานธุรกิจ และการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- เรียนวันละ 3 ชั่วโมง, สัปดาห์ละ 2 วัน
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5 - 8 คน
- วันเริ่มเรียน : สามารถเข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์ - อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 15,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>