ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

CU BEST(Extra) คอร์สพิเศษ

ครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ เนื้อ ๆ เน้น ๆ ทั้งปูพื้นฐานพร้อมเทคนิค วิเคราะห์ เจาะลึกแนวข้อสอบ

วัตถุประสงค์

เพื่อสอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์  จุฬาฯ โดยเฉพาะ

เนื้อหาที่เรียน

เน้นข้อสอบในส่วนของ GMAT วิเคราะห์เจาะลึกแนวข้อสอบล่าสุด 
เนื้อหาข้อสอบ  Cu-Best (ภาษาไทย) ประกอบด้วย
1.การอ่านเชิงวิเคราะห์ 40 ข้อ
2. คณิตศาสตร์ กราฟ  การใช้เหตุผล 40 ข้อ
รวมข้อสอบ 80 ข้อ 3  ชั่วโมง  การให้คะแนนตอบถูกได้ 5 คะแนน ตอบผิดติดลบ 2 คะแนน

รายละเอียดหลักสูตร

ปูพื้นฐานพร้อมเทคนิคการวิเคราะห์ เจาะลึกแนวข้อสอบล่าสุด

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> การรับรองผล

รับรองผลที่ 350 คะแนน หากไม่ถึง ใช้สิทธิ์เรียนฟรี คอร์ส Gmat 32 ชั่วโมง ภายใน 1ปีนับจากวันที่เรียนครั้งแรก
โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/รอบ