ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส TOEFL (โทเฟิล) (สาขาบางมด) "Test of English as a Foreign Language"

รับรองผล TOEFL iBT 80 คะแนน (550 คะแนน) 

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEFL สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า (ในประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ TOEFL เพิ่มเติมได้ที่ www.toefl.org

เนื้อหาที่เรียน

- Structure & Written Expression
- Reading Comprehension & Vocabulary
- Listening Comprehension
- Writing Essay
- Speaking