ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

ติว KU-EPT ทันสอบรอบ ปี 63

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยใช้การสอบ  KU-TEST หรือ KU-EPT 

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้นฐาน แกรมม่า ที่ต้องรู้ และเจาะลึก เทคนิคการทำแนวข้อสอบทั้ง 2 Part
Structure & Reading 

โครงสร้างข้อสอบ 80 ข้อ (3 ชม.) สอบ 9.00-12.00 น.
- Structure 40 ข้อ (structure 25 ข้อ+Cloze Test 15 ข้อ)

- Reading Comprehension  40 ข้อ


รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 22 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-15 คน


ตารางเรียน

 
 
ผลสอบ คะแนน KU EPT
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
Tel. 099-465-3936, 0867864394  Line @thebrightbrain

 
  ก่อนดูรอบติว มาดูแนวข้อสอบจริง KU-EPT 2/61 (11 ก.พ. 61)  กันจร้าาา
 
 Reference books are usually arranged alphabetically _____readers can rapidly find information.
        1. if                      2. although                       3. so that                       4. in fact
 
Cutting  dawn  on meat may _______ slim, according to a European study.
        1.  help  you  staying                                   2.  help you stay
        3. to help  you to stay                                  4. helping you stay
 
         We were ______ to have the first live sea-lion pup born and subsequently raised to you adulthood.
          1. thrilling                                                2. thrilled
           3. thrill                                                    4. thriller


ตารางติว KU-EPT 
 
  Ept-5  เพื่อสอบ KU -EPT  รอบ Special 
 เพี่อสอบวันที่ อา. 14 มิ.ย. 63


(ตามคำเรียกร้อง)

ลงทะเบียนก่อน 24 พ.ค.63 ลด 1,000 บ. เหลือ 2,900 บาท
ลงทะเบียน 25-30 พ.ค. ลด 500 บ. เหลือ 3,400 บาท
ลงตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.  ค่าลงทะเบียนปกติ 3,900 บาท  (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ KU-EPT 
อา. 14 มิ.ย. 63
 
Ept-
Sp1
(เปิด)
 ส.& อา. & พฤ.
18.00-21.00 น.
 

สอนสด (online แบบ Live)
ด้วยระบบ Zoom


เน้นทำแนวข้อสอบ (ตลุยโจทย์) 3 วัน
เรียน ส. ุ6 +  อา. 7 + พฤ. 11 มิ.ย. 63
(18.00-21.00 น.
 
Private คอร์สเรียนส่วนตัว

สอนสด -Online

แบบ Live สด
ถาม ตอบได้เลย
 ด้วยระบบ zoom

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

สอนสด

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)การรับรองผล

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี**
(สอบถามเพิ่มเติม)