ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA TEAP & FLEX MBA(เฉพาะภาษาอังกฤษ) ปูพื้น พร้อมตลุยแนวข้อสอบจริง

รับรอง 550 up สอบไม่ผ่าน  เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยใช้การสอบ NIDA TEAP

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้น & ตลุยโจทย์ ครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ
-Grammar
- Structure

- Vocabulary (นักศึกษาจะได้เทคนิคการเดาศัพท์)
     **Cloze Test ---.
- Reading Comprehension รายละเอียดหลักสูตร

จำนวน 19 ชม.
จำนวนผู้เรียน 8-12 ท่าน

ตารางเรียน

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 


Tel. 099-465-3936, 086-786-4394   Line @thebrightbrain


enlightenedคลึ๊ก--> ตารางติว ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ NIDA TEAP และ Flex MBA (เฉพาะส่วน Eng)
enlightenedคลึ๊ก--> ตารางติว GMAT เพื่อสอบ วิชาเฉพาะ 1 & เฉพาะ 9 และ Flex MBA (เฉพาะส่วน GMAT)
 

  คะแนนสอบ NIDA TEAP 604 เรียนที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอนภาษอังกฤษดี


ดูตัวอย่างข้อสอบ NIDA TEAP 5/61 (24 ก.พ.61) ล่าสุด
  
By and large,  studies of socialization have focused less on the  acquisition of particular skills (although  these are often mentioned)
and more acquisition of cultural norms, values and beliefs, and rules for interacting with others . The central concern has been with 
(6)________ ­­­­­­infants  and  children are taught to..............
 
6.       1. that                                        3. when
          2. what                                      4. how 

น้องเกตุ สอบ Nida-Teap ได้ 643 คะแนน เรียน nida teap ที่ เดอะ ไบรท์ เบรน สอนดี 
 

ติดต่อ 08678643940994653936 หรือ Line ID @thebrightbrain


การรับรองผล  NIDA-TEAP คอร์สเดียวจบ ครบทุกส่วน 550 up
หลังจากน้อง ๆ จบคอร์สแล้วไปสอบ หากสอบ NIDA TEAP ไม่ถึง 550 คะแนน
สามารถกลับมาเรียนในคอร์สสอนสดได้ที่สถาบันฯ หรือเรียนผ่าน zoom
ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน
โดยชำระค่าเอกสาร 500 บาท/คอร์ส
 


การรับรองผล

รับรอง 550 up สอบไม่ผ่าน  เรียนฟรี***
(สอบถาม เพิ่มเติม)