ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

TOEFL (ITP)

ครบทุกส่วน โดย อ.ไทย และ อ.ต่างชาติ

วัตถุประสงค์

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper based) และยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL สามารถวัดว่าคุณมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในแต่ละทักษะ การฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน ทุกทักษะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 667 คะแนนสอบ TOEFL มีความสำคัญมากเพราะใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาโทขึ้นไปในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัทต่าง ๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL

เนื้อหาที่เรียน

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
·         ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
·         ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที  (40 ข้อ)
·         ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

ตารางเรียน


ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
การรับรองผล