ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส IELTS สาขาเมเจอร์รัชโยธิน (International English Language Testing System)

รับรองผล 6.5 คะแนน

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ IELTS สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า(ใน ประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ IELTS เพิ่มเติมได้ที่ www.ielts.com

เนื้อหาที่เรียน

เน้นเทคนิค (ทริค & Tip)  พิชิต   การสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ
- Speaking & Listening Test สอนสดโดย อ.ต่างชาติ
- Reading & Writing Test สอนสดโดย อ.ไทย

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 52 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 6-12 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 10,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

IELTS, สมัครสอบ IELTS, เรียน IELTS
IELTS
(ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท รวมค่าเอกสารแล้ว)
เตรียมสอบ IELTS เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ขอบเขตแนวข้อสอบ ประกอบด้วย Listening 30 นาที, Reading 60 นาที, Writing 60 นาที, Speeking 10-15 นาที
(อาจารย์คนไทยสอน Reading & Writing}  ::  อาจารย์ต่างชาติ Speeking & Listening Test)


ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 


โปรโมชั่น HOTโปรโปรอื่นๆ ที่ 
https://www.thebrightbrain.com/promotion.php

Section

Day & Time

Start – Finish

Lecturer

2019-3.11

ลงทะเบียน  ก่อน 19  พ.ย. 

รับ Pro ส่วนลด 10%
(เหลือ 9,810 บ.)

 
IELTS

 ส. & อา.
(10.00-17.00 น.)

คอร์ส 2  สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

อา. 24  พ.ย. -  อ. 10 ธ.ค. 62 (วันรัฐธรรมฯ)


รายละเอียด วันเรียน รอบนี้
(เรียน อา. 24 พ.ย.+ ส.30 พ.ย. + อา. 1 ธ.ค. + พฤ. 5 ธ.ค. (วันชาติ) + ส. 7 + อา. 8 ธ.ค. + อ. 10 ธ.ค. (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

รอบนี้ เรียนฟรี
 Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า (DVD)
รอบ อา. 17 พ.ย - ส. 23 พ.ย.  (10.30-16.30)
A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
2020
E5.1N

Pro.รอบนี้

ลงก่อน 25 ธ.ค. ลด 25% เหลือ 8,175 บ.
IELTS
 

พ.& พฤ. & ศ. 
(สอนสด)
18.30-21.30 น.


คอร์ส 5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

 

พ. 15 ม.ค. –พฤ. 20 ก.พ. 63 (เต็ม)
(หยุด พ. 5- ศ. 7 ก.พ. แล้ว)

รายละเอียด วันเรียนรอบนี้
(เรียน พ. 15 + พฤ. 16 +  ศ. 17 +พ. 22+ พฤ. 23+ศ. 24 +พ.29 + พฤ. 30 ศ. 31 ม.ค. + (หยุด 5-7 ก.พ.) +พ.12 + พฤ. 13 + ศ. 14 ก.พ.+ พ. 19 + พฤ. 20 ม.ค. 63

 รอบนี้ เรียนฟรี  Int.Eng(Pre-IELTS) 
ปูแกรมม่าเร่งรัด (DVD)
รอบ อ. 7 + พ. 8+พฤ. 9+ ศ. 10  ม.ค. 63
(18.30-21.00 น. )
A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
2020-1.2

Pro รอบนี้
ลงก่อน
11 ก.พ. ลด 25% เหลือ 8,175 บ.

IELTS

 อา. (10.00-17.00 น.)

คอร์ส 8 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

อา. 1 มี.ค. – จ. 6 เม.ย. 63 (วันจักรี)
 (รวมหยุด 15 มี.ค.)

รายละเอียดการเรียน รอบนี้
เรียน อา.1 +อา.8 มี.ค. (หยุด อา. 14 มี.ค.) +อา 22 + +อา.29 มี.ค.+ส. 4 +อา. 5 + จ. 6 เม.ย.(วันจักรี )

รอบนี้ เรียนฟรี 
Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า (DVD)
 อา. 16 ก.พ. และ อา. 23 ก.พ. 63 (10.30-16.30)


  
(A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
2020-3.3

Pro รอบนี้
ลงก่อน
9 มี.ค. ลด 25% เหลือ 8,175 บ. 

IELTS

 ส. & อา.
(10.00-17.00 น.)

คอร์ส 3 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
  

ส. 21 มี.ค. - จ. 6 เม.ย. 63 (วันจักรี)


รายละเอียด วันเรียนรอบนี้
(เรียน ส. 21 + อา. 22 มี.ค. + ส.28 + อา. 29 มี.ค. +ส. 4 +อา. 5 + จ. 6 เม.ย.(วันจักรี )

รอบนี้ เรียนฟรี
 Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า (DVD)
รอบ ส. 14 - อา. 15  มี.ค.  (10.30-16.30)

  
A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
2020-5.5

Pro รอบนี้ ลงก่อน 5 พ.ค. ลด 25% เหลือ 8,175 บ.

IELTS
 

จ. & อ. &พฤ. (สอนสด) 18.30-21.30 น.

คอร์ส 5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

 

อ. 19 พ.ค.-พฤ. 18 มิ.ย. 63

รายละเอียด วันเรียนรอบนี้
(เรียน อ. 19 พ.ค. + พฤ. 21 + จ. 25 + อ. 26 + พฤ. 28 พ.ค. + จ. 1 มิ.ย. + อ. 2 มิ.ย. + พฤ. 4 มิ.ย.+ จ. 8 + อ. 9 + พฤ. 11 + จ. 15 + อ. 16 มิ.ย.)

 
รอบนี้ เรียนฟรี  Int.Eng(Pre-IELTS) 
ปูแกรมม่าเร่งรัด (DVD)
รอบ จ. 11+ อ. 12 + พฤ. 14 + จ. 18 พ.ค.
(18.30-21.00 น. )
A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
2020-1.6
IELTS

 อา. (10.00-17.00 น.)

คอร์ส 8 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

อา. 21 พ.ค. – อ. 28  ก.ค. 63 (วันเฉลิมฯ ร.10)
(รวมหยุด อา. 5 ก.ค. วันเข้าพรรษาแล้ว)

รายละเอียดการเรียน รอบนี้
เรียน อา. 21 มิ.ย. + อา. 28 มิ.ย. + (หยุด อา 5 ก.ค.) + อา. 12 ก.ค. + อา. 19 + ส. 25 + อา. 26+อ. 28 ก.ค. (วันเฉลิมฯ)

รอบนี้ เรียนฟรี 
Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า (DVD)
รอบ อา 7 + อา 14 มิ.ย. 63 (10.30-16.30)

  
A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
2020-3.7
IELTS

 ส. & อา.
(10.00-17.00 น.)

คอร์ส 3 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
  
ส. 11 ก.ค.. – อ. 28  ก.ค. 63 (วันเฉลิมฯ ร.10)
(รวมหยุด อา. 5 ก.ค. วันเข้าพรรษาแล้ว)

รายละเอียดการเรียน รอบนี้
เรียน ส. 11 ก.ค. + อา. 12 + ส. 18 + อา. 19 + ส. 25 + อา. 26+อ. 28 ก.ค. (วันเฉลิมฯ)

รอบนี้ เรียนฟรี 
Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า (DVD)
รอบ อา. 5 ก.ค. (วันเข้าพรรฯ) + จ. 6 ก.ค. (วันหยุดอาสาฯ) 63 (10.30-16.30)
  
A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya


7.
IELTS


Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
DVD
 
Part Reading( 12 ชม.) :1 ท่าน=5,400 บาท
Part Listening (15 ชม.): 1 ท่าน= 6,400 บาท

Part Reading +Listeing : 1 ท่าน= 10,400 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท
A. Sarinya
& A.Cholatarn

8.

IELTS 

 

Private: ส่วนตัว
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

ค่าลงทะเบียน สำหรับ ท่านเดียว หรือท่านแรก      

     @  15 ชม .  = 15,500 บาท

     @ 20 ชม.  = 20,500 บาท
     @  30 ชม   = 29,000 บาท
     @  40 ชม. = 38,000 บาท
     @  50 ชม.=  46,500 บาท 
     @ 60 ชม. = 54,000 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท

A.Cholatarn
&
A. Sarinya
&
A.Christopher
&
A. Michael (P) 

การรับรองผล

รับรองผล 6.5 คะแนน