แนวข้อสอบ

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

แนวข้อสอบ SMART-I

ตัวอย่างข้อสอบ

Smart-I ล่าสุด 1/49

21 พ.ค.49

*** เดือนกันยายน มีฝนตกตอนเช้า 15 วัน ฝนตกตอนบ่าย 17 วัน ฝนตกตอนเช้าแต่ไม่ตกตอนบ่าย 4 วัน อยากทราบว่ามีกี่วันที่ฝนไม่ตก
 1) 1 วัน        2) 2 วัน        3) 3 วัน      4) 8 วัน      5) 15 วัน

Smart-I 2/49

23 ก.ค.49

Math : รถเดินทาง 100 เมตร ใช้ความเร็ว 2 เมตร/วินาที ถ้ารถเดินทาง 200 เมตร ใช้เวลาเดินทางเท่าไร
 ก. 1 วินาที ข. 2 วินาที ค. 3 วินาที ง.4 วินาที จ. ไม่มีข้อถูก

Smart-I 3/49 ล่าสุด

17 ก.ย.49

Eng: It has elimates, the number of people in china 8% is overweight. As well as in America, the average people is to fat and 30% of people is overweight.
Math: วิภามีนิสัยรักการอ่าน โดยจะชอบอ่านหนังสือโดยจำนวนหน้าเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่า
 ของจำนวนที่อ่านวันก่อน ถ้าวันนี้วิภาอ่าน 3 หน้า และหนังสือมี 200 หน้า ถามว่าจะใช้เวลาอ่านทั้งหมดกี่วัน
 ก. 5 วัน ข. 6 วัน ค. 7 วัน ง. 8 วัน จ. 9 วัน
 
 ความรู้ทั่วไป : เทพพนม คืออะไร
 1. ชื่อธูปหอมสมัยเก่า           2. ท่าไหว้ของนักมวย    3. การไหว้ครูที่เอามือจรดไรผม
 4. ลวดลายไทยที่เป็นเทวดา   5. ข้อ 2,4 ถูก

Smart-I 4/49

19 พ.ย.49

Math : เครื่องคิดเลขติดป้ายราคาไว้ 345 บาท จะได้กำไรจากการขายครั้งนี้ 25% จะสามารถลดราคาเครื่องคิดเลขได้กี่ % จากราคาป้ายจึงจะไม่ขาดทุน
 ก. 10% ข. 20% ค. 15% ง. 15% จ.ไม่มีคำตอบที่ดูกก
 
 ความรู้ทั่วไป : เเมืองหลวงใหม่ของพม่าคือเมืองใด
 1. ย่างกุ้ง 2. หลานหลวง 3. นิวเดลี 4. เต็งนะมา 5.มันดาเล

Smart-I 1/50

3 มิ.ย.50

Math : ถ้าผลรวมของเลข 3 จำนวนที่เรียงกันเท่ากับผลคูณของเลข 3 จำนวนนั้น
 แล้วมีเลขตัวหนึ่งเท่ากับผลรวมของเลข 2 จำนวนที่เหลือ ดังนั้นผลรวมของ
 เลข 3 จำนวน คือเท่าไร
 ก. 6 ข. 12 ค. 24 ง. 18 จ. 36

 Eng : Unable to               its finance, the company finally went to bankrupt.
 a. install    b. trigger    c. secure     d. display

 ความรู้ทั่วไป : ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ต้นกำเนิดมาจากประเทศใด
 1. ไทย   2. จีน   3. เวียดนาม   4. ฝรั่งเศส    5. โปรตุเกส

 อ่านคิดวิเคราะห์ : การ พัฒนาแบบโลจิสติกสู่สากล โลจิสติก คือ การจัดการบริหารแบบการลดต้นทุนให้ต่ำสุด และยังครอบคลุมถึงการบริหาร การจัดการ เรียนได้ว่า เริ่มตั้งแต่การรับการสั่งสินค้าของลูกค้า

Smart-I 2/50

15 ก.ค.50

Math : สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีด้านประกอบมุมฉากรวมกันยาวมากกว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก 4 cm เส้นรอบรูปยาว 24 cm จงหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้
 ก. 12 ข. 16 ค. 20 ง. 24 จ. 30

 Eng : Those who resist to the idea that our biology affects our behavior often do so with the best attentions--they oppose sexism.

 ความรู้ทั่วไป : สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
 1. รัชกาลที่ 2    2. รัชกาลที่ 3    3. รัชกาลที่ 4   4. รัชกาลที่ 5    5. รัชกาลที่ 6

Smart-I 3/50

26 ส.ค.50

Math : ฟาร์มแห่งหนึ่งมีสัตว์ 2 ชนิด คือ ม้ากับไก่ ถ้ามีไก่มากกว่าม้าสองเท่า แล้วนับขาของสัตว์ทั้งหมดได้ 80 ขา ถามว่า มีไก่มากกว่าม้ากี่ตัว
 ก. 8 ตัว ข. 10 ตัว ค. 12 ตัว ง. 14 ตัว จ. 16 ตัว

 Eng : Vietmam , one of Asia's __________.
 1. economies which growing fastest
 2. economies which grown fastest
 3. Fastest-growing economies
 4. Fastest-grown economies

 ความรู้ทั่วไป : กู่เจิง เป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
 1. เครื่องดีด 2. เครื่องสี 3. เครื่องตี 4. เครื่องเป่า 5. เครื่องสาย

Smart-I 5/50

28 ต.ค.50

Math : นาย A มีที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา (100 ตร.วา = 1 งาน , 4 งาน = 1 ไร่) นาย A ต้องการขุดสระน้ำโดยให้ขุดห่างจากรั้วด้านละ 15 ตร.วา ทั้งสี่ด้าน จงหาว่าอัตราส่วนของขนาดสระน้ำต่อบริเวณพื้นที่ที่เหลือจากสระ (พื้นที่ว่าง) เป็นเท่าไร
 ก. 5/16  ข. 25/96 ค. 30/121 ง. 36/121 จ. 96/121

 Eng : _______ 400 million travelers obtain information via tourism website each year.
 1) As many as 2) Almost all of 3) There are about 4) Not less ofy

 ความรู้ทั่วไป : ประเทศใดที่ไม่ใช้สกุลเงินยูโร
 ก. สเปน ข. อิตาลี ค. ฝรั่งเศส ง. สหราชอาณาจักร

Smart-I 1/51

25 พ.ค.51

Math : ขณะนี้บ่าย 3 โมง อีก 1,000 ชั่วโมงจะเป็นเวลากี่โมง
 ก. 7 โมงเช้า ข. เที่ยง ค. บ่ายโมง ง. 5 โมงเย็น

 Eng : Many countries are currently used a machine-readable pass port intended to speed the passage of travellers across the international boundaries.

 ความรู้ทั่วไป : ข้อใดไม่ใช่ชื่อลายไทย
 ก. กระจัง ข. รักร้อย ค. ประจำยาม ง. เครือเถา จ. ทรงบาดาล

Smart-I 2/51

29 มิ.ย. 51

MAth : รถไฟขบวนหนึ่งมีความยาว 20 ซม. ลอดผ่านอุโมงค์จนพ้นด้วยอัตราเร็วหนึ่ง ถ้าเพิ่มความยาวของรถไฟให้ยาวขึ้น 2 เท่า แล้วลดอัตราเร็วลง 20% จะใช้เวลาเพิ่มในการลอดเป็น 2 เท่า ถามว่าอุโมงค์ยาวเท่าใด

 Eng : Despite the drawback of military life. Lewis must have liked about the army for May, 1795. He joined in U.S. Army with a rank private class.

 ความรู้รอบตัว : ไปรษณีย์ไทยยังเปิดให้บริการอยู่ ยกเว้นบริการใด
 1. โทรเลข 2. ไปรษณียบัตร 3. ธนาณัฐ 4. ชำระเงิน

Smart - I 3/51

27 ก.ค. 51

Math : ต้องการซื้อเสื้อจากร้าน 5 ร้าน ซึ่งมีราคาเสื้อเท่ากัน ถามว่าซื้อเสื้อร้านใดจะจ่ายเงินน้อยที่สุด
ก. ร้านที่ 1 ซื้อ 1 ตัว แถมอีก 1 ตัว
ข. ร้านที่ 2 ซื้อตัวแรกลด 40% ตัวที่สองลด 60%
ค. ร้านที่ 3 ตัวแรกไม่ลด แต่ตัวที่สองลด 90%
ง. ร้านที่ 4 ลด 50% ทั้งร้าน
จ. ร้านที่ 5 ตัวแรกลด 60% ตัวที่สองจ่ายในราคา 40%
 
Eng : It probably is true that what you wear probably says something who are you.
 
ความรู้ทั่วไป : น้ำมัน E 20 ประกอบไปด้วยอะไร

Smart - I 4/51

17 ส.ค. 51

Math : หมอสมพงษ์ ช่วยตำรวจในการจำทะเบียนรถของโจรปล้นธนาคาร โดยหมอสมพงษ์เห็นทะเบียนดังนี้ คือ มีตัว ก  ข  1  2  3  4 แต่หมอจำลำดับของตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เลย (ทะเบียนรถต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรสองตัว แล้วตามด้วยตัวเลขสี่ตัว) ถามว่า รถที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยมีทั้งหมดกี่คัน
 ก. 8   ข. 16   ค. 24   ง. 32   จ. 48

 Eng : A Thai naval potrol boat intercepted vessel carrying illegal immigrants heading to Samutprakan province.
a. captured   b. prevented  c. accompanied  d. fined
 
 ความรู้ทั่วไป : วันที่ 8 ส.ค. 51 เป็นวันเปิดโอลิมปิก ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดสงครามขึ้นระหว่างสองประเทศใด

Smart - I 5/51

14 กันยายน 2551

Math : รถ เมล์มีพนักงาน 2 คน คือ คนขับรถและกระเป๋าโดยสาร ถ้ารถวิ่งออกจากอู่มีผู้โดยสาร 10 คน และตลอดทางจะมีคนที่ขึ้นโดยสารมากกว่าคนที่ลงอยู่ 1 คนเสมอ ถ้าสุดท้ายมีคนลงจากรถทั้งหมด 30 คน ดังนั้นรถเมล์จอดทั้งหมดกี่ป้าย
 ก. 18   ข. 19   ค. 20   ง. 21   จ. 22

 Eng : Some Swiss people are afraid that England may take over as the principle of communication in the country and that this could cause the minor languages to dying out.
a. captured   b. prevented  c. accompanied  d. fined
 
 ความรู้ทั่วไป : เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 51 Google ได้เปิดตัวเว็บเบราเซอร์ตัวใหม่ มีชื่อว่าอะไร
1) firefox    2) Godzilla   3) Go-open  4) Good  5) Chrome

Smart - I 1/52

24 พ.ค. 52

Math : เลขจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่หารเลข 8 และ 14 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน จะมีผลต่างระหว่างหลักหน่วยและหลักสิบเท่าไร
1) 4         2) 5         3) 6          4) 7         5) ไม่มีข้อใดถูก
ความรู้ทั่วไป : ข้อใดไม่ใช่ชื่อดัชนีหุ้น
1) ซีพีไอ (CPI)    2) ฮั่งเสง (Hang Seng)   3) แนสแด็ก (NASDAQ)
4) ดาวน์ โจนส์ (Dow Jones)   5) เอสแอนด์พี 500 (S&P 500)

Smart - I 2/52

21 มิ.ย. 52

Math : ร้านขายของขายดินสอราคาอันละ 8 บาท ยางลบราคาอันละ 15 บาท ไม้บรรทัดราคาอันละ 16 บาท ปากการาคาอันละ 19 บาท กอล์ฟเข้าไปซื้อของในร้านนี้โดยซื้อทุกอย่าง อย่างละอย่างน้อย 1 อัน ข้อใดไม่ใช่จำนวนเงินที่กอล์ฟจะจ่ายจากการซื้อของที่ร้านนี้
1) 96 บาท         2) 97 บาท         3) 99 บาท          4) 100 บาท         5) ไม่มีข้อใดถูก
 
ความรู้ทั่วไป : ข้อใดไม่เข้าพวก
1) ไทยจีน    2) ฮุ่ยหลิน   3) หลินปิง     4) ขวัญไทย  5) หญิงหญิง

SMART-I 3/52

9 ส.ค. 52

Math : ปัจจุบันประชากรจังหวัดน่าน มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 70,000 คน ถ้าในอีก 4 ปีข้างหน้า จำนวนผู้ชายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และจำนวนผู้หญิงจะลดลง 10,000 คน และมีประชากรทั้งหมด 400,000 คน ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกี่คน
1) 70,000          2) 80,000         3) 90,000          4) 100,000        
 
ความรู้ทั่วไป : มาตรฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือข้อใด
 
English : No one wanted to invest in the project because they did not think it had much __________ .
1) potential     2) effective     3) venture      4) risk

Smart - I 4/52

6 ก.ย. 52

Math : จำนวนนับสองจำนวนคูณกันได้ 80 จำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับสองจำนวนได้ลงตัวเท่ากับ 2 จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารจำนวนนับสองจำนวนได้ลงตัวเท่ากับเท่าไหร่
1) 20          2) 30         3) 40          4) 50         5) ไม่มีข้อถูก
 
ความรู้ทั่วไป : King Bhumibol เป็นชื่อของอะไร  
 
English : I stopped living in London when I realized it was time ___________.
1) for my moving on       2) of moving on     3) that I should move on      4) for me to move on

SMART-I 1/53

7 กุมภาพันธ์ 2010

Math : ปัจจุบันแม่และลูกมีอายุรวมกันเท่ากับ 100 ปี เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แม่มีอายุเป็นสามเท่าของลูก อยากทราบว่าแม่และลูกมีอายุต่างกันกี่ปี
1) 20          2) 30         3) 40          4) 50         5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 
ความรู้ทั่วไป : ในเชิงความหมาย ข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก
1) กรับ     2) จะเข้   3) ขลุ่ยเพียงออ   4) สะล้อ    5) สีเสียด

SMART-I 3/53

11 กรกฎาคม 2010

Math : ในการสุ่มหยิบ 2 ครั้ง สุ่มหยิบครั้งที่ 1 หยิบได้ 5 ชิ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 สุ่มครั้งที่ 2 หยิบได้ 3 ชิ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยของการสุ่มหยิบทั้งสองครั้งมีค่าเท่าใด
1) 3.00         2) 3.20         3) 3.33          4) 3.34         5) ไม่มีคำตอบข้อใดถูก


ภาษาอังกฤษ  : The meeting had to be __________ as the sales manager missed his plane.
1) broken down    2) gone under       3) put out      4) called off
 
ความรู้รอบตัว : ข้อใดไม่เข้าพวก
1) เตย    2) ตี่จับ   3) ตาล่อง     4) บัลลูน  5) หมากลัด

Smart - I 4/53

8 สิงหาคม 2010

Math : จงหา คร.น ของเลขชุดนี้ 6, 9, 15
 1)   30                 2)   60                     3)   90               4)   120              5)   ไม่มีคำตอบข้อใดถูก

ภาษาอังกฤษ  : The hiring of freelancers and consultants has become more common allowing companies to avoid spending on employee benefits and delaying hiring decisions until the economy picks up
 
ความรู้รอบตัว : คำในข้อใดต่อไปนี้เขียนไม่ถูกต้อง
1) ศรีษะ           2) กอปร              3) กะเทย              4) ขะมักเขม้น               5) สักการบูชา