หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

TOEIC (Test of English for International Communication)

คลิก >>>>>   ตารางเรียน TOEIC สอนสด online 

 ติดต่อ 086-786-4394099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
Line ID @thebrightbrain
 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://lin.ee/exTePSX 


ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว จากศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย 
โดยจะปรับเปลี่ยนแนวข้อสอบ TOEIC (แบบใหม่) Updated Version of TOEIC Listening and Reading 
ในวันที่ 4 ม.ค. 63 นี้แน่นอนคะToeic แนวใหม่, Update ข้อสอบ TOEIC
 

โทอิคอัฟเดท แนวใหม่ ปี 2563    (เริ่มใช้ 4 ม.ค. 63)
ค่าสอบ TOEIC แนวใหม่ปรับเป็น 1,800 บ. 
 
 
สิ่งที่เหมือนกัน ระหว่างโทอิค TOEIC แนวเดิม (Redesigned) กับ 
TOEIC แบบใหม่ Updated Version 2020
 
1. จำนวนข้อสอบ 200 ข้อ (Part Listening 100 ข้อ , Part Reading 100 ข้อ)
2. เวลาทำข้อสอบ 2 ชม. หรือ 120 นาที (Part Listening 45 นาที, Part Reading 75 นาที)
3. คะแนนเต็ม 990 คะแนน (Part Listening 495 คะแนน Part Reading 495 คะแนน
4. ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ
 
5. แนวข้อสอบ TOEIC (เดิม) มีครบหมด แต่จะลดส่วนที่ง่าย ไปเพิ่มส่วนที่อยากแทน) ดูสัดส่วนข้อสอบแนวใหม่ได้จาก ตารางเปรียบเทียบด้านบน
Part Listening (ส่วนของการฟัง)
 Part 1 Photographs: รูปภาพ แนวเดิมมี 10 ข้อ แนวใหม่เหลือ 6 ข้อ
Part 2  Question-Response: ถาม-ตอบ แบบเดิม มี 30 ข้อ แนวใหม่เหลือ 25 ข้อ
Part 3 Conversations: บทสนทนา แนวเดิม มี 30 ข้อ (มีคนพูดแค่ 2 คน)
แนวใหม่ มี 39 ข้อ (เพิ่มรูปภาพ, ตารางประกอบบางบท, บางบทมีคนพูด 3 คน ประกอบด้วย 10 ชุดคำถาม  คำถามละ 3 ข้อ/ชุด
 
Part 4 Talks: ฟังประกาศ แบบเดิม มี 30 ข้อ แนวใหม่มี 30 ข้อ เพิ่มความยากตรงที่มีภาพ, ตารางข้อมูล, กราฟ ประกอบคำถาม ประกอบด้วย 10 ชุดคำถาม  คำถามละ 3 ข้อ/ชุด
 
รวมคำถาม Part Listening 100 ข้อ 45 นาที
 
ไปดู TOEIC ภาค Reading กันต่อนะ Part Reading (75 นาที)  100 ข้อ
Part 5 : Incomplete Sentence (เติมคำในช่องว่าง) แบบเดิม 40 ข้อ  แบบใหม่ เหลือ 30 ข้อ
Part 6 : Text Completion (เติมคำให้สมบูรณ์)  แบบเดิม มี 12 ข้อ แบบใหม่ เพิ่มเป็น 16 ข้อ
Part 7 : Reading Comprehension (การอ่านบทความ)  แบบเดิมมี 48 ข้อ แบบใหม่มี 54  ข้อ 
-Single Passage แบบเดิมมี  28 ข้อ  แบบใหม่มี 29 ข้อ (มีเพิ่มความยากตรงเพิ่มรูปแบบการ chat เข้ามา)
 
– Double Passage  แบบเดิม มี 20 ข้อ แบบใหม่ ลดลงเหลือ 10 ข้อ (ประกอบด้วย 2 ชุดคำถาม / ชุดคำถามละ 5 ข้อ)  และ เพิ่ม Triple Passages (3 passage) 15 ข้อ (ประกอบด้วย 3 ชุดคำถาม / ชุดคำถามละ 5 ข้อ)
 
 
รวมคำถาม Part Reading 100 ข้อ 75 นาที


คอร์ส TOEIC (โทอิค) สอนสด โดยอาจารย์คนไทยและอาจารย์ต่างชาติ คอร์สเข้มข้นมีทั้งปูเนื้อหา พร้อมตลุยโจทย์
รับรองผล 700 คะแนน

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEIC (โทอิค) สอบเพื่อนำผลคะแนน TOEIC (โทอิค) ยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน สายการบิน โรงแรม การปิโตรเคมี ธนาคาร การไฟฟ้า การประปา SCG และโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่ต้องการผลสอบ TOEIC (โทอิค) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

เนื้อหาที่เรียนในคอร์ส TOEIC (โทอิค)
- Listening (สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ) ผลพลอยได้จะได้ speaking คะ
- Reading & Grammar (สอนโดยอาจารย์คนไทย)


ในปัจจุบัน - 25 ธ.ค. 62
การสอบ Toeic (โทอิค) เป็นแบบ Redesigned ซึ่งการสอบ Toeic (โทอิค) ที่บังคับอยู่ ณ. ปัจจุบัน จะประกอบด้วยการสอบ
2 ส่วนคือ
1ส่วนของการฟัง (Listening) มี 100 ข้อ  ใช้เวลา 45 นาที
2.ส่วนการอ่าน (Reading และ Grammar) มี 100 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที

***รวมข้อสอบ Toeic (โทอิค) ทั้ง 2 ส่วน 200 ข้อใช้เวลา 2 ชั่วโมงนะคะ

ส่วนการสอบ Toeic (โทอิค) ในส่วนของการเขียน (Writing) และส่วนของการพูด (Speaking) ยังไม่บังคับให้สอบ ขึ้นอยู่กับองค์การที่น้อง ๆ จะสมัครเข้าทำงาน ต้องการผลสอบ Toeic (โทอิค) ส่่วนของการเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) หรือเปล่านะคะ

TOEIC (โทอิค) คืออะไร

TOEIC : Test of English for International Communication
ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC
สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC


1. Classic Toeic  (ปัจจุบันการสอบแบบ Classic ไม่มีแล้วนะคะ)

ข้อสอบ Classic TOEIC จะประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อแบ่งเป็นข้อสอบทางด้านการฟัง 100 ข้อ (ฟังจากเทปที่อัดไว้) และการอ่าน 100 ข้อระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับการสอบแต่ละครั้ง

รายละเอียด

Section 1 ส่วนของการฟัง
Part I : Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ)
Part II : Question – Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
Part III : Short Conversations 30 Questions (บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)
Part IV : Short Talks 20 Questions (บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ)

Section 2 ส่วนของการอ่าน
Part V : Incomplete Sentences 40 Questions (ไวยากรณ์ Grammar 40 ข้อ)
Part VI : Error Recognition 20 Questions (วิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค 20 ข้อ)
Part VII : Reading Comprehensive 40 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)

2. Redesigned TOEIC Test Administration


ในปัจจุบัน-25 ธ.ค. ุ62   การสอบ Toeic (โทอิค) จะเป็นแบบ Redesigned นะคะ 
โครงสร้างข้อสอบ Toeic (โทอิค) หลัก ๆ คือ 2 ส่วนคือ
1 ส่วนของ Listening 100 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที
2.ส่วนของ Reading และ Grammar ใช้เวลา 75 นาที

รวมการสอบ Toeic (โทอิค) คือ 200 ข้อ 2 ชั่วโมงนะคะ (เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   

ส่วน Reading กับ Listening โดยไม่มีสอบ Speaking หรือWriting ในส่วน Reading กับ Listening การสอบ TOEIC (โทอิค) ในส่วน Listening and Reading Test นั้นได้มีการปรับปรุงข้อสอบขึ้นมาโดยทาง ETS ได้เรียกข้อสอบที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่า Redesigned TOEIC Test ซึ่งมีดังนี้ TOEIC Redesign Listening and Reading Test: ลักษณะของการสอบTOEIC (โทอิค) นั้นจะเป็น Paper based แบบ Multiple-choice มีสอง Part เป็น Part ละ 100 ข้อมีดังนี้

Section I: Listening ผู้เข้าสอบจะได้ยินคำถามและการพูดที่อัดเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นจะตอบคำถามในหัวเรื่องดังต่อไปนี้
Part 1: Photographs (10 items)
Part 2: Question - Response (30 items)
Part 3: Conversations (30 items โดยแต่ละประโยคการพูดจะมี10 sentence การพูดและตอบคำถาม3 ข้อ)
Part 4: Short Talks (30 itemsโดยแต่ละประโยคการพูดจะมี10 sentence การพูดและตอบคำถาม3 ข้อ)

รวม ข้อสอบ Toeic (โทอิค) ส่วนของ Part  Listening มีทั้งหมด 100 ข้อ (ใช้เวลาสอบประมาณ 45 นาที) 

Section II: Reading & Grammar ผู้เข้าสอบจะทำข้อสอบในเรื่องต่อไปนี้
Part 5: Incomplete Sentences (40 questions)
Part 6: Text Completion: (12 questions) 4 Passage โดยมี3 คำถามในแต่ละSection
Part 7: Reading Comprehension (48 questions) (single passages: 28 questions; double passages: 20 questions)

รวม ข้อสอบ Toeic (โทอิค) ส่วนของ Reading และ Grammar  มี 100 ข้อ (ใช้เวลาสอบประมาณ 75 นาที)ผลคะแนน TOEIC (โทอิค)

สำหรับการคิดคะแนน Toeic (โทอิค) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนของการฟัง 5-495 คะแนน
2. ส่วนของการอ่าน 5-495 คะแนน
คะแนน Toeic (โทอิค) เต็ม 990 คะแนน ซึ่งผลคะแนน Toeic (โทอิค) ที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานได้ 2 ปีนับจากวันที่สอบ 


คลิก >>>>>   ตารางเรียน TOEIC สอนสด online 

 ติดต่อ 086-786-4394099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
Line ID @thebrightbrain
 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://lin.ee/exTePSX 

การสมัครสอบ TOEIC (โทอิค)

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ TOEIC (โทอิค) สามารถติดต่อขอสอบ Toeic (โทอิค) ได้ทุกวันจันทร์ - เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบ Toeic (โทอิค) ที่ทำการของศูนย์ฯที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ สำหรับการสอบ Toeic (โทอิค) นั้นจะจัดเป็นวันละสองรอบ เวลา 9:00-11:30 น. และ 13:00-15:30 น. เป็นประจำ
ผู้ที่ต้องการสอบ Toeic (โทอิค) สามารถสำรองที่นั่งสอบได้ 2 วิธี คือ แบบโทรศัพท์และแบบ E-mail

การสมัคร จองสอบโทอิค แบบโทร และแบบ E mail

1. การสมัครสอบ-จองสอบ TOEIC ทำยังไง 
แบบ โทรจอง และ แบบใช้ E-mail จองสอบ
****แบบโทรจอง น้องๆ สามารถจองสอบด้วยตัวเอง อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนสอบ ที่เบอร์ 0 2260 7061, 02-259-3990 ต่อ 101-104
*** แบบ E-Mail จองสอบได้ที่ test_reservations@cpathailand.co.th 
โดยระบุข้อมูลส่วนตัวดังนี้
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เลขที่บัตรประชาชน
เดือนเกิด/วันที่เกิด/ปีคริสต์ศักราชที่เกิด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
วันที่สอบ (เปิดสอบทุกวัน จ.-ส.)
รอบสอบ (9.00 หรือ13.00 น.)

2. ต้องทำยังไง ถึงได้ ผลสอบ TOEIC เป็นแบบ personal
ตอบ ต้องสมัครสอบ โดยตรง กับศูนย์สอบโทอิค 
และจ่ายเงิน 1,500 บ. (ตั้งแต่ 4 ม.ค. 63 ค่าสอบปรับเป็น 1,800 บ.)
ในวันที่ไปสอบที่ศูนย์สอบ 
น้องจะได้ผลสอบเป็นแบบ personal นะคะ
(เอาง่าย ๆ เลยนะคะ คือ ไม่ผ่านสถาบันฯ องค์กรฯ ใดๆ 
ไม่มีส่วนลดใดๆ )

3 วันเวลา-สอบ TOEIC มีวันไหนบ้าง
ตอบ การสอบ TOEIC จะมีสอบทุกวัน 
คือ วัน จ-วัน ส. (หยุดวันอาทิตย์ และนัตถฤกษ์) 
โดยการสอบแต่ละวัน จะมีการสอบ 
วันละ 2 รอบ คือ รอบ 9.00 และ 13.00 น.

4. เมื่อสมัครสอบแล้วไม่ได้ไปสอบ น้องๆ จะต้องชำระค่าปรับ 500 บ. 
(ในวันสอบครั้งต่อไป)
ทั้งนี้ หาก น้อง ๆ สามารถติดต่อขอยกเลิกการสอบ ก่อนวันสอบจริงได้ อย่างน้อย 1 วัน จะไม่มีค่าปรับนะคะ

5. เมื่อน้อง ๆ สอบโทอิค แล้ว และต้องการสอบโทอิคครั้งต่อไป น้องต้องเว้นระยะการสอบอย่างน้อย 5 วันทำการ หลังจากวันที่สอบล่าสุดนะคะ

6. ผลสอบโทอิคจะออก หลังจากวันที่น้องสอบ 1 วันทำการ (หากสอบวันเสาร์ ผลสอบจะออกวันอังคารนะคะ)

7.วิธีการรับผลสอบ

7. 1 ทางไปรษณีย์
หลังจากสอบเสร็จให้ติดต่อ และนำใบลงทะเบียนสอบ TOEIC ตัวจริง กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทางศูนย์สอบส่งผลสอบให้ทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าไปรษณีย์ 50 บ.
7.2 ติดต่อรับผลสอบด้วยตนเอง
*นำใบลงทะเบียนสอบ TOEIC ตัวจริง 
*พร้อมบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Passport ตัวจริง ของผู้สอบ
7.3 ให้ผู้อื่นรับผลสอบแทน
*ให้นำบลงทะเบียนสอบ TOEIC ตัวจริง 
*พร้อมบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Passport ตัวจริง ของผู้สอบ
*และบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Passport ตัวจริง ของผู้รับแทน

 สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯไปจัดสอบ Toeic (โทอิค) ให้นอกสถานที่ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบ Toeic (โทอิค) ได้ตามความสะดวก
ไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์
ผู้สอบควรโทรไปสอบถามและจองวันสอบ Toeic (โทอิค) ก่อนเพราะบางครั้งที่นั่งสอบอาจจะเต็มได้


รายละเอียดที่ตั้ง Center for Professional Assessment (Thailand)

ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ TOEIC Services

ศูนย์สอบ TOEIC (โทอิค) อาคาร BB tower (Bangkok Business Building)
ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2664 3131
แฟกส์ 0 2664 3122
E-mail : information@toeic.co.th

ออฟฟิศ TOEIC สาขาเชียงใหม่

4/11 ชั้น 3 อาคารนวรัฐ 4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่. 50000
โทรศัพท์ 0 5324 8208, 0 5330 6600
แฟกส์ 0 2664 3122
E-mail : toeicnorthern@toeic.co.th


วันเปิดทำการ ศูนย์ TOEIC (โทอิค)วันจันทร์ - วันเสาร์ เว้นวันหยุดของทางศูนย์ TOEIC (วันอาทิตย์และวันหยุดดังนี้)

Office Closed / Holidays 2020

วันหยุด ของศูนย์สอบ TOEIC Update ล่าสุด ปี 63

January        01      Wed               New year’s Day


February      10       Mon               Substitution for Makha Bucha Day

Mar 23 - Apr 30, 2020                  ตามประกาศ พรบ. ฉุกเฉิน (จากสถานการณ์โควิท-19)

May              01      Fri                Labor  Day Observance
May              02      Sat               CPA (Thailand) Holiday
May              04      Mon              H.M. King's Coronation Day

(สรุปศูนย์สอบ TOEIC หยุด ตั้งแต่ 23 มี.ค.-4 พ.ค. 63 คะ)
 

Jun                3      Wed                H.M. Queen 's BirthDay

July                6     Mon                 Substitution for Asanha Bucha Day

July              28     Tue                  H.M.King Rama X's Birthday

August         12     Wed                 H.M. the Queen Mother’s Birthday


October        13     Tue                 H.M. King Bhumibol Adulyadej
                                                       The Great Memorial Day

October        23     Fri                   Chulalongkorn Day

December     05    Sat                  Father's Day

Decenber   Thu 28 - 31 Mon - Tue      Annual Ofice Closing & New Year's Eve 

ศูนย์สอบ TOEIC (โทอิค) ย่อย

เชียงใหม่ ขอนแก่น, โคราช, ภูเก็ต, ลำปาง, พิษณุโลก


ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ TOEIC (โทอิค)

1. การจองสอบ Toeic (โทอิค)
ผู้ประสงค์จะเข้าทำการทดสอบ Toeic (โทอิค) ควรจะทำการจองวันสอบ Toeic (โทอิค) อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันที่ต้องการสอบ (จองสอบ Toeic (โทอิค) ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์และไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น) และในบางครั้งที่นั่งสอบToeic (โทอิค) อาจจะเต็มในวันนั้นๆ ซึ่งสามารถสอบถามวันที่สามารถลงทะเบียนที่นั่งสอบได้จากทางเจ้าหน้าที่

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการจองวันสอบ Toeic (โทอิค)
1. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่มิใช่สัญชาติไทยให้ใช้เลขในหนังสือเดินทางแทน) 2. ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
3. วัน เดือน ปี เกิด
4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์
5. วันที่ต้องการไปสอบToeic (โทอิค)

เวลาที่ต้องการสอบ Toeic โทอิค (9.00 น. หรือ 13.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปกติแต่จะมีการแจ้งล่วงหน้า หากมีการจัดรอบสอบ Toeic โทอิค เพิ่มเติมมากกว่านี้)

***หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบ Toeic (โทอิค) ต้องการเลื่อนวันสอบ Toeic (โทอิค) 1 วัน หากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมา จะมีผลให้การขอสอบ Toeic (โทอิค) ในครั้งหน้าถูกคิดค่าปรับ 500 บาท
หรือยกเลิกการจอง Toeic (โทอิค) จะต้องทำก่อนถึงวันสอบ Toeic (โทอิค) อย่างน้อย 1 วันทำการ

2. การลงทะเบียนสอบ Toeic โทอิค (ในวันสอบ)
ผู้เข้าสอบToeic (โทอิค) ควรถึงสถานที่สอบก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการการลงทะเบียนสอบ Toeic (โทอิค)

3. สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย
บัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีใช้ใบเหลืองจำเป็นต้องติดรูปถ่าย) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ห้ามมิให้ใช้สำเนาแทนตัวจริง

วิธีการสมัครสอบ Toeic (โทอิค) / ค่าธรรมเนียมการสอบ Toeic (โทอิค) : TOEIC REDESIGN
การสอบ TOEIC (โทอิค) จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการสอบ  คือ การสอบ Toeic (โทอิค) แบบใหม่ 1,500 บาท โดยการสมัครสอบ Toeic (โทอิค) แบบเดิม จะต้องสำรองที่นั่งในการสอบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน ที่ทางโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. และ ต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาสอบ Toeic 1 ชั่วโมง พร้อมนำหลักฐานมาแสดงด้วย (บัตรประชาชน) ส่วนการสมัครสอบ Toeic (โทอิค) แบบใหม่ ผู้สนใจสมัครสอบ Toeic (โทอิค) จะต้องไปสำรองที่นั่งที่เว็บไซต์ www.toeic.co.th

**หมายเหตุ

  1. สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในขณะที่ชำระค่าลงทะเบียนการสอบ Toeic (โทอิค) และสามารถรับได้หลังจากที่ทำการสอบ Toeic (โทอิค) เสร็จ ทางศูนย์จะไม่ออกใบเสร็จอย่างเป็นทางการให้ หลังจากเลยวันสอบ Toeic (โทอิค) ไปแล้วแต่จะออกใบเสร็จแบบไม่เป็นทางการให้แทน
  2. หากไม่มาทำการสอบ Toeic (โทอิค) หรือมาไม่ทันตามที่นัดไว้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มในการขอสอบ Toeic (โทอิค) ครั้งหน้าอีก 500 บาท

ข้อปฎิบัติในการสอบ TOEIC (โทอิค)

  1. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ TOEIC (โทอิค) กำหนดให้นั่งเท่านั้น
  2. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ( โทรศัพท์มือถือ) เข้าห้องสอบ Toeic (โทอิค) โดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใด ๆ ที่ไม่จำเป็นติดตัวเข้าไปในห้องสอบ Toeic (โทอิค) ทางศูนย์จะจัดที่ไว้สำหรับวางของ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝากสิ่งของและจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ กับความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินที่ได้วางเอาไว้
คลิก >>>>>   ตารางเรียน TOEIC สอนสด online 

 ติดต่อ 086-786-4394099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
Line ID @thebrightbrain
 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://lin.ee/exTePSX