หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

TOEFL (iBT) & (ITP) Test of English as a Foreign Language

คลิก>>> ตารางเรียน TOEFL (iBT) สอนสด online
คลิึก --> ตารางติว TOEFL (ITP) สอนสด online

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม  Tel. 0994653936 , 0867864394
หรือ Line ID  @thebrightbrain 


TOEFL iBT (รับรองผล 550 คะแนน) หรือ IBT = 80 คะแนน
ประกอบด้วย
-Structure, Written Expression & Reading Comprehension สอนสดโดยอาจารย์คนไทย
-Listening & Speaking สอนสดโดยอาจารย์ต่างชาติ

TOEFLคืออะไร

การสอบ TOEFL(Test of English as a Foreign Language) คือการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก ไม่ว่าคุณต้องการศึกษาต่อที่ไหน การสอบ TOEFL สามารถช่วยให้คุณให้บรรลุผล

เดิม TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยช้นนำส่วนใหญ่ ใน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว โดยปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษา

การสอบ TOEFL ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นการความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้

TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษ


วิธีการสมัครสอบ TOEFL

วิธีการสมัครสอบ TOEFL ในประเทศไทย

1.ทางอินเตอร์เนตผ่าน
www.ets.org (ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็ว และ สะดวกที่สุด โดยสามารถสมัครได้ตลอดเวลา ) ต้องสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต Visa, Master, หรือ AMEX ทางจดหมาย ส่งไปที่ มาเลเซีย โดยใบสมัครต้องได้รับก่อนวันสอบ อย่างน้อย 4 อาทิตย์

2.ทางโทรศัพท์ทางไกล โดยต้องสมัครล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน


ค่าสมัครสอบ TOEFL iBT

ค่าสอบ $185 หากสมัครตามปกติ แต่ถ้าหากสมัครก่อนสอบเพียง 3 วันต้องเสียค่าสมัครช้าอีก $25


ผลสอบ TOEFL iBT

ค่าบริการสอบ TOEFL ที่ท่านได้ชำระไปนั้นเป็นค่าบริการที่ครอบคลุมถึง

  • รายงานผลสอบแบบกระดาษ 1 ฉบับและ แบบ Online 1 ครั้ง
  • รายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการที่ ETS จะจัดส่งไปให้กับสถาบันการศึกษาหรือ องค์กรต่างๆที่ท่านได้เลือกไว้ตอนสมัครสอบ สูงสุด 4 แห่ง (นอกจากนั้น จ่ายเงินเพิ่ม $17 ต่อรายงาน)

ผลสอบ TOEFLไม่มีคะแนนผ่านหรือตก โดยสถาบันหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดคะแนนที่ต้องการเอง ซึ่งคะแนน TOEFL iBT สามารถใช้ได้ 2 ปีหลังจากวันที่ทดสอบ

รายงานผลคะแนนสอบ TOEFL iBT คะแนนสอบของท่าน จะได้รับการใส่ข้อมูลเพิ่มในระบบ Online ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หลังจากวันที่สอบ (โดยอาจมีข้อยกเว้นบางประการ) หลังจากนั้น จะทำการจัดส่งออกไปให้ผู้รับที่ท่านเลือกไว้ โดยท่านสามารถดูคะแนนสอบของท่านในแบบ Online ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านต้องมี user name และ password


 

สถานที่และวันสอบ TOEFL 2017-2018

ข้อมูลสถานที่สอบ และวันสอบ ของ TOEFL iBT ในประเทศไทย 

Region Testing Format Fee Test Dates
Bangkok TOEFL iBT $185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
Sat., Dec 16, 2017
Sun., Dec 17, 2017
Sat., Jan 06, 2018
Sat., Jan 13, 2018
Sun., Jan 28, 2018
Sun., Feb 04, 2018
Sat., Feb 10, 2018
Sat., Feb 24, 2018
Sat., Mar 03, 2018
Sat., Mar 10, 2018
Sat., Mar 24, 2018
Sun., Apr 08, 2018
Sat., Apr 21, 2018
Chiang Mai TOEFL iBT $185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
Sat., Dec 16, 2017
Sun., Dec 17, 2017
Sat., Jan 13, 2018
Sun., Jan 28, 2018
Sun., Feb 04, 2018
Sat., Feb 10, 2018
Sat., Feb 24, 2018
Sat., Mar 03, 2018
Sat., Mar 10, 2018
Sat., Mar 24, 2018
Sat., Apr 21, 2018
Hat Yai TOEFL iBT $185
$185
Sun., Dec 17, 2017
Sat., Jan 13, 2018
Khon Kaen TOEFL iBT $185 Sat., Dec 16, 2017
Saraburi TOEFL iBT $185
$185
$185
$185
$185
Sat., Dec 16, 2017
Sun., Dec 17, 2017
Sun., Jan 28, 2018
Sat., Feb 10, 2018
Sat., Mar 10, 2018
Yala TOEFL iBT   No Dates Currently Available
โครงสร้างของข้อสอบ TOEFLiBT
ข้อสอบ TOEFLiBT วัดความสามารถการใช้ภาษาใน 4 ทักษะคือ

การอ่าน (Reading),
การฟัง (Listening),
การเขียน (Writing),
และ การพูด (Speaking) 

โดยให้คุณใช้ทักษะร่วมกัน 2 ทักษะหรือมากกว่า เพื่อตอบคำถาม เช่นคุณอาจอ่าน หรือฟังการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเขียนคำตอบหรือพูด เป็นภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบ TOEFLiBT ได้เปลี่ยนไปจากข้อสอบ TOEFLCBT และ TOEFLPBT มาก มีการเพิ่มข้อสอบวัดทักษะในการพูดแบบเสนอผลงาน (presentation) และการทดสอบ ทักษะการใช้ภาษาหลายอย่างพร้อมกัน (integrate task)

ทักษะ คำอธิบาย เวลาที่ใช้ คำถาม คะแนน
การอ่าน Reading 3-5 บทความเชิงวิชาการ; ยาวประมาณ 700 คำ; 12-14 คำถามต่อบทความ 60 -100 นาที 36-70 คำถาม 0-30
การฟัง
Listening
ฟังการบรรยาย 4-6 เรื่อง (บางทีมีการอภิปรายในชั้นเรียน); ยาว 3-5 นาที ต่อเรื่อง ; 6 คำถามต่อเรื่อง
ฟังบทสนทนา 2-3 เรื่อง; ยาว 3 นาที ต่อเรี่อง; 5 คำถามต่อเรื่อง
60 - 90 นาที 34 ? 51 คำถาม 0-30
เบรค - 10 นาที - -
การพูด
Speaking
พูด 2 เรื่องเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่คุ้นเคย
พูด 4 เรื่องตามสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
20 นาที 6 เรื่อง 0-4 (แปลงเป็น 0-30 คะแนน)
การเขียน
Writing
เขียนตามสิ่งที่อ่านและฟัง 1 เรื่อง
เขียนเพื่อสนับสนุนความเห็นในหัวข้อ 1 เรื่อง
50 นาที 2 เรื่อง 0-5 (แปลงเป็น 0-30 คะแนน)
คะแนนรวม   ประมาณ 4 ชั่วโมง   0-120