หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

CU BEST สอนสด แบบ online ผ่าน แอป Zoom เรียนที่ไหนก็ได้

น้องไปป์ เรียน cu best ที่เดอะ ไบรท์ เบรน สอน cu best ดี
คลิก >>   
ตารางติว  CU BEST สอนสด online และแนวข้อสอบ
สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain    CU BEST คืออะไร

 

CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับ CUBEST ภาษาไทย และ 2 ครั้ง สำหรับ CU BEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

สำหรับ CU-BEST (English) คือการสอบความถนัดทางธุรกิจเช่นเดียวกับ CU-BEST โดยรูปแบบคำถามจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อใช้สำหรับการสมัครสอบในหลักสูตร MBA-English Program โดยมีการจัดสอบปีละ 2 ครั้งผู้สมัครสามารถสมัครสอบจากทางเว็บไซต์ www.mbachula.info ทั้งนี้ การสมัครสอบใช้วิธีสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังจากที่สอบแล้วประมาณ 4 - 7 วัน ผู้สอบสามารถเข้ามาตรวจผลคะแนนได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ลงทะเบียนเช่นกัน และใช้ผลคะแนนที่ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ส่งเป็นหลักฐานการสมัครได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอผลสอบในรูปกระดาษแจ้งผล

หลักสูตรที่ต้องใช้คะแนนสอบ CU-BEST ในการยื่นใบสมัคร ได้แก่ :

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
 • หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต

(หมายเหตุ : สอบถามคะแนนขั้นต่ำที่สามารถสมัครได้ จากแต่ละหลักสูตรโดยตรง )
* สำหรับหลักสูตร MBA English Program จะต้องใช้ CU-BEST (English) เท่านั้น


วิธีการสมัครสอบ CU-BEST

 1. หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ มาที่หลักสูตรฯ
 2. ผู้สมัครสอบจะต้องนำใบ Pay-In ที่สั่งพิมพ์หลังจากการสมัครแล้วไปชำระค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (หรือใน7-11) ทุกสาขา ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร โดยก่อนจะชำระเงิน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบน Pay In Formด้วย
 3. เมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้ามาเช็คสถานะการสมัครได้ ประมาณ 2-3 วันหลังจากชำระเงินจากในเว็บที่สมัคร โดยทำการ log-in เข้าไปดูสถานะในระบบ (หลักสูตรจะไม่ส่งบัตรสอบไปให้ ผู้สอบจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันเข้าสอบ)
 4. ตรวจสอบวันที่ประกาศผังสอบ โดยในวันนั้น ให้เข้าระบบเพื่อดูเลขประจำตัวสอบ จากหน้าเดียวกันกับที่ได้ดูสถานะในระบบ และเปรียบเทียบสถานที่สอบ จากผังสอบที่ประกาศเอาไว้
 5. ในวันสอบ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าสอบเท่านั้น (ไม่มีการอนุโลม ในกรณีบัตรหาย หรือกรณีใดๆทั้งสิ้น)
 6. หลังจากสอบเสร็จประมาณ 4 - 7 วัน ผู้สมัครสามารถ log-in เข้าระบบที่เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์เพื่อเช็คคะแนนสอบได้ทันที สำหรับผลสอบตัวจริง จะส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในเว็บไซต์

จะพบลิงค์เพื่อไปยังหน้าหลักของระบบการสมัครสอบ CUBEST online ในการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนก่อน สำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบหรือ ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าระบบได้ทันที ในการสมัครสอบ ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครในเมนู “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ครบถ้วน เมื่อถึงกำหนดสมัครสอบตามกำหนดการ ให้ไปที่เมนู “ใบสมัคร” จะพบรายละเอียดของการสมัครสอบในรอบนั้นๆ


ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ CU BEST (ไทย) 700 บาท
ค่าสมัครสอบ CU BEST (Eng) 1,000 บาท


คลิก >>   ตารางเรียน CU BEST สอนสด online 
สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   


ข้อสอบ CU-BEST (100 ข้อ) สอบ 3 ชม. (9.00-12.00 น.)

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่1 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ  50 ข้อ
ส่วนที่2 คณิตศาสตร์ 50 ข้อ

และมีเกณฑ์การคิดคะแนนคือ
1.หากตอบถูกจะได้ 5 คะแนน
2.ตอบผิดลบ 2 คะแนน
3.ตอบมากกว่า 1 ข้อ ติดลบ 5 คะแนน
4.ไม่ตอบ 0 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบวิเคราะห์ทางธุรกิจ
บริษัทวิจัยข้อมูลของธุรกิจด้านไอที รายงานว่า ในปีที่ผ่านมา ตลาดสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์พีซีแบบตั้งโต๊ะ และแบบโน๊ตบุ๊ก มีการเติบโตขึ้น 11.8% โดยในส่วนของตลาด คอมพิวเตอร์พีซีแบบตั้งโต๊ะมียอดขายอยู่ที่ 916,761 เครื่อง ซึ่งเป็นปีแรกที่ตลาดคอมพิวเตอร์พีซีแบบตั้งโต๊ะ มีอัตราการเติบโตของยอดขายลดลง 2.9% ในขณะที่ตลาดคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ก มีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 1.6% โดยมียอดขายอยู่ที่ 243,898 เครื่อง

ข้อใดถูกตามข้อความข้างต้น :

(1) ผลจากการวิจัยพบว่าธุรกิจด้านไอทีโตขึ้น 11.8% ในปีที่ผ่านมา
(2) ตลาดคอมพิวเตอร์พีซีแบบตั้งโต๊ะมียอดขายลดลง 2.9%
(3) ยอดขายพีซีแบบตั้งโต๊ะลดลง ในขณะที่ยอดขายโน๊ตบุ๊กเพิ่มขึ้น
(4) โดยรวมแล้ว ตลาดคอมพิวเตอร์มียอดขายลดลงเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา
(5) ยอดขายคอมพิวเตอร์ทั้งตลาด รวมเป็น 1,160,659 เครื่องในปีที่ผ่านมา

เฉลย ตอบข้อ (5)

 

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์
คำถามข้างล่างนี้ประกอบด้วยคำถาม 1 คำถาม และประโยค 2 ประโยค ท่านต้องตัดสินใจว่าข้อมูลใน 2 ประโยคนั้นเพียงพอที่จะตอบคำถามหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ให้มา รวมทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์ของท่าน

ตัวอย่าง : จากจำนวนบัณฑิต 500 คนที่จบไปจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีบัณฑิตหญิงกี่คนที่รับราชการ
(1) 60% ของบัณฑิตที่จบไปจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นผู้ชาย
(2) 30% ของบัณฑิตหญิงที่จบไปทำงานรับราชการ
จากคำถาม จงพิจารณาความเพียงพอของข้อมูลว่าตรงกับ ทางเลือกข้อใด

ข้อ1. ประโยคแรกอย่างเดียวเพียงพอที่จะตอบคำถาม แต่ประโยคที่สองอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม
ข้อ2. ประโยคที่สองอย่างเดียวเพียงพอที่จะตอบคำถาม แต่ประโยคแรกอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม
ข้อ3. ประโยคแรก และประโยคที่สอง รวมกันจึงจะเพียงพอที่จะตอบคำถาม
ข้อ4. ประโยคแรก หรือประโยคที่สองอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงพอที่จะตอบคำถาม
ข้อ5. ประโยคแรก และประโยคที่สองรวมกันแล้วยังไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม จะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะตอบคำถามได้

เฉลย ตอบข้อ (3)

 คะแนนรวมและส่วนประกอบของข้อสอบ CU BEST

 คะแนน(ข้อ) วิเคราห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์  รวม
500 (100) 250 (50) 250 (50) 500


 

แนวข้อสอบ CU-BEST รอบพิเศษ/64   ล่าสุด (วันที่ 1 ส.ค. 64) 

(Cu-Best คณิตศาสตร์)
ตรีและไตรวิ่งรอบสวนสาธารณะที่มีระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่จุดเดียวกันแต่วิ่งไปทิศตรงข้ามกัน ถามว่าตรีจะเจอไตร เมื่อตรีวิ่งไปกี่กิโลเมตร หากตรีวิ่งด้วยความเร็วเป็นสองเท่าของไตร

A) 10/3     B) 4       C) 5/3        D) 2        E) 1

แนวข้อสอบ CU-BEST รอบพิเศษ/64   ล่าสุด (วันที่ 1 ส.ค. 64) 
(Cu-Best การใช้เหตุผล)

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนและผู้จัดการหนึ่งคน พนักงานได้รับเงินเดือนเป็นสัดส่วนเท่าไรของผู้จัดการ โดยพนักงานทุกคนได้เงินเดือนเท่ากัน

1. เงินเดือนรวมที่จ่ายให้ทั้งหมดเท่ากับ 340,000 บาท

2. ผู้จัดการได้เงินเดือนเป็นสองเท่าหนักงานสองคน

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบCU BEST 

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2566

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง
(ทางหน้าเว็บไซด์และระบบรับสมัคร)
 
วันสอบ เวลา
1/66 15 กุมภาพันธ์ 66 15 มีนาคม 66 22 มีนาคม 66 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 66* 9-12 น.
2/66 20 เมษายน 66 17 พฤษภาคม 66 24 พฤษภาคม 66  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 66 9 - 12 น.
3/66 15 มิถุนายน 66 12 กรกฏาคม 66 19 กรกฏาคม 66 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 66* 9 - 12 น.
4/66 15 ตุลาคม 66 15 พฤศจิกายน 66 22 พฤศจิกายน 66 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 9 - 12 น.

หมายเหตุ 

* ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในรอบนั้นๆได้ เช่นวันสอบตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2566 แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้

คลึ้ก--> สมัครสอบ CU -BEST 
ค่าสมัครสอบ CU BEST  700 บาท

คลึ๊ก  -->  ตารางติว CU BEST และแนวข้อสอบ CU BEST

คลิก >>   ตารางเรียน CU BEST สอนสด online 
สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   

ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2565

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง
(ทางหน้าเว็บไซด์และระบบรับสมัคร)
 
วันสอบ เวลา
มกราคม/2565 20 ธันวาคม 64 29 ธันวาคม 64 6 มกราคม 65 16 มกราคม 65
 
9-12 น.
มีนาคม/2565 15 กุมภาพันธ์ 65 15 มี่นาคม 65 22 มีนาคม 65  อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 65
 
9 - 12 น.
พฤษภาคม/2565 1 พฤษภาคม 65 18 พฤษภาคม 65 25 พฤษภาคม 65 อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 65
 
9 - 12 น.
กรกฏาคม/2565 1 กรกฏาคม 65 12 กรกฏาคม 65 20 กรกฏาคม 65 อาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 65
 
9 - 12 น.
พฤศจิกายน 2565 1 พฤศจิกายน 65 16 พฤศจิกายน 65 23 พฤศจิกายน 65 27 พฤศจิกายน 65 9 - 12 น

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศ
เลขที่สอบ
และผังที่นั่ง
 
วันสอบ เวลา
มกราคม/2565
( จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ )
20 ธันวาคม 64 29 ธันวาคม 64 6 มกราคม 65 16 มกราคม 65
(โปรดอ่านเงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการสอบที่รายละเอียดด้านล่างนี้)
9-12 น.
มีนาคม/2565
(จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ)
15 กุมภา 65 15 มี่นาคม 65 22 มีนาคม 65  อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 65
(โปรดอ่านเงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการสอบที่รายละเอียดด้านล่างนี้) 
9 - 12 น.
พฤษภาคม/2565 1 พฤษภาคม 65 18 พฤษภาคม 65 25 พฤษภาคม 65 อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 65
(โปรดอ่านเงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการสอบที่รายละเอียดด้านล่างนี้) 
9 - 12 น.
กรกฏาคม/2565 1 กรกฏาคม 65 12 กรกฏาคม 65 20 กรกฏาคม 65 24 กรกฏาคม 65
ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2564

 

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบ วันสอบ เวลา
1/2564 16 พ.ย. 63 10 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64
เลื่อนเป็น
28 มี.ค. 64
9-12 น.
2/2564 1 มี.ค. 64
เนื่องจากการระบาทโควิท -19
12 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 23 พ.ค. 64-
ไม่จัดสอบ
9-12 น.
3/2564 เนื่องจากการระบาทโควิท -19
รอกำหนดการรับสมัคร
  - 18 ก.ค. 64
 
9-12 น.
  จัดสอบรอบพิเศษ/2021 Jul 4-18,2021 Jul 26,2021 Aug 1,2021 9.00-12.10น.
4/2564

เปลี่ยนเป็น
ธ.ค./64
(จำกัดจำนวน
ผู้เข้าสอบ)
1 ก.ย. 64
เปลี่ยนเป็น
7 ธ.ค. 64
17 พ.ย. 64
ปรับเป็น
19 ธ.ค. 64
24 พ.ย. 64
เปลี่ยนเป็น
22 ธ.ค. 64
28 พ.ย. 64
เปลี่ยนเป็น
26 ธ.ค. 64
โปรดอ่านเงื่อนไข
แนวปฏิบัติก่อน
การสอบที่ราย
ละเอียดด้านล่างนี้)
9-12 น.
 


 เงื่อนไขแนวปฏิบัติก่อนการเข้าสอบ สำหรับ CUBEST เดือนธันวาคม 2564 และ CUBEST มกราคม 2565


 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหลักฐานฉีดวัคซีน (ถ้าฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข) ภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือ หากฉีดวัคซีนไม่ครบจะต้องมีผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง หรือ ใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ มาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ กรอกแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการฉีดวัคซีน ที่ https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7

สอบถามเพิ่มเติม Tel 09946539360867864394
หรือ Line ID @thebrightbrain   ตารางการจัดสอบ CU-BEST ประจำปี 2563

ครั้งที่ เริ่มรับสมัคร ONLINE   ปิดรับสมัคร ประกาศเลขที่สอบและผังที่นั่ง
(บนหน้าประกาศข่าวที่หน้าแรก)
วันสอบ เวลา
1/2563 15 พ.ย. 62 20 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 9-12 น.
2/2563 1 มี.ค. 63
(ไม่เปิดสอบ
เนื่องจากโควิท)
11 พ.ค. 63 18 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 9-12 น.
3/2563 1 ก.ค. 63
(จัดสอบรอบพิเศษ)
เพื่อยื่น  
MBA Young Exec
27/2  เท่านั้น
21 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63 2 ส.ค. 63 9-12 น.
4/2563 1 ก.ย. 63 15 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63 9-12 น.

 

CU-BEST(ENGLISH)

CU-BEST(English) , Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic Test in English, is an examination aiming to evaluate the analytical thinking ability in business administration. their Score is required for the application of Graduate programs “MBA English Program” and “DBA Program” at Chulalongkorn Business School.
The test has the same format as the GMAT which all questions have the business context, separate to be part of Analysis and part of Mathemetic at each 50% with full score at 400. The exam score is valid for two years.

Application Fee Process : Paid a fee at Counter Service (7-11)

Application Fee : 1,200 Baht

Score announcement : Applicants can check their score 3-5 days after the exam date at application website

 

CU-BEST(English) Schedule for 2021

ROUND   APPLICATION PERIOD   ANNOUNCE ID-TEST
AND PLACE
  EXAM DATE  TIME
1/2021 Dec4,2020 - March8,2021* March13,2021 March21, 2021* 9-12 
December/2021 December 7-15, 2021 December15,2021 December18,2021 (Saturday)
Please read Note for Applicants below
9-12 

SCHEDULE FOR YEAR 2022 WILL BE ANNOUNCED SOON !

******************************************

Note for Applicants :
All applicants are required to submit the following documents before the closing date. 

    (1) An assessment form according to the preventive measures of the spread of COVID-19

   (2) Vaccine certificate or vaccination result from “Mor Prom” application

       Applications need to be two doses vaccinated at least 14 days before the test date. (One dose of Johnson & Johnson accepted)

If applicants do not meet any of vaccination requirements. Applicants have not to submit vaccine certificate.

If applicants do not meet any of vaccination requirements,  applicants need to show any of the following documents on the test date.

(1) The negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date or

(2) The medical certificate with Negative COVID-19 Antigen test result from the medical facilities with the doctor’s signature no more than 3 days before the test date.

Please submit the assessment form and the vaccine certificate via the following link: https://forms.gle/W8hr1n5iT4RKm8hh7

 

******************************************

CU-BEST(English) Application Website(CLICK)


(can open with Google chrome or Firefox browser)

CU-BEST Information : 02-2185717-9
Email : mba@cbs.chula.ac.th


In case of forget password for log-in in Application, Please Download form , fill in information and send email to MBA
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรีเซ็ตรหัสผ่านเข้าระบบ CUBEST ใหม่
(ในกรณีที่ได้ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่สามารถคืนค่า Password ได้)
คลิกที่นี่ [กรุณาอ่านรายละเอียดจากแบบฟอร์มและทำให้ครบถ้วน]

CU-BEST(English)


ROUND APPLICATION PERIOD ANNOUNCE ID-TEST 
AND PLACE
EXAM DATE TIME
  Dec 3-8,2021   Dec 18,2021 8 am-12pm